W. (Wendy) Boom

Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik gevolgd in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vervolgens ben ik op de afdeling endoscopie gaan werken in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Na enige jaren als endoscopieverpleegkundige gewerkt te hebben, wilde ik verder specialiseren in dit vak. Hier in het Albert Schweitzer ziekenhuis kreeg ik de mogelijkheid om de opleiding tot verpleegkundig endoscopist te volgen om zelfstandig colonoscopieën te kunnen uitvoeren. 

Opleiding
2015 - 2016: verpleegkundig endoscopist, Anthonius Academie Utrecht

2009: endoscopieverpleegkundige, zorgacademie Erasmus MC Rotterdam

2001 - 2006: Verpleegkunde opleiding, Dordrecht

Werkervaring
2015 - heden: verpleegkundig endoscopist  

2007 - 2015: endoscopieverpleegkundige, Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
 

Naar boven