Kinderfysiotherapie in de kliniek

Neonatologie
Op de afdeling Neonatologie begeleiden de kinderfysiotherapeuten pasgeboren baby’s en hun ouders.
Zij voeren gesprekken met ouders over de motorische ontwikkeling van hun kind, zij geven houdingsadviezen en zorgen ervoor dat de baby in de juiste houding in bed wordt gelegd. Daarnaast kunnen zij ook een ontwikkelingsonderzoek doen. Hierbij wordt gekeken of het kind zich goed beweegt en worden de spierspanning en reflexen onderzocht.

Kinderafdeling
Op de Kinderafdeling behandelen de kinderfysiotherapeuten kinderen na bijvoorbeeld een operatie. Zij helpen de kinderen met het oefenen en met het opnieuw leren lopen. Dat kan zijn na een buikoperatie, een operatie na een botbreuk of een orthopedische operatie, waarbij de stand van de botdelen wordt gecorrigeerd. Daarnaast behandelen ze kinderen met ademproblemen als gevolg van een longinfectie en kinderen die problemen hebben met bewegen . De bewegingen bij kinderen kunnen niet soepel zijn of een kind kan vertraagd in de ontwikkeling zijn.