Corona: bekijk onze maatregelen

Oncologie

> Borstkanker
> Darmkanker
> Prostaatkanker


Borstkanker

Data
Informatie volgt nog.

Ideal
Informatie volgt nog.

SafeHer (Drs. J. van den Bosch)

De SafeHer studie is een wetenschappelijke onderzoek waarin de veiligheid wordt onderzocht van geassisteerde en zelf toegediende subcutane Trastuzumab als therapie bij patienten met opereerbare Her2-positieve borstkanker in een vroegstadium.

Deelname

Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

Peruse (Drs. J. van den Bosch)

De Peruse studie is een wetenschappelijke onderzoek waarin pertuzumab in combinatie met trastuzumab en een taxaan bij eerstelijnsbehandeling van patiënten met HER2-positieve gevorderde (uitgezaaide of lokaal terugkerende) borstkanker, wordt onderzocht.

Deelname
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

CareMore Al (Drs. J.J.E.M. Kitzen)
De CareMore Al studie is een wetenschappelijke onderzoek waarin wordt onderzocht wat de voorspellende waarde van tumorcellen in het bloed is bij patiënten met uitgezaaide borstkanker behandeld met hormonale therapie.

Deelname
Informatie volgt nog.

Triple-B (Drs. J.J.E.M. Kitzen)

De Triple-B studie is een wetenschappelijke onderzoek waarin de biomarkers wordt onderzocht bij een eerstelijns behandeling van gevorderde tripel negatieve borstkanker met carboplatin-cyclofosfamide in vergelijking met paclitaxel met of zonder bevacizumab.

Deelname

Informatie volgt nog.

MonarchE (Drs. J.J.E.M. Kitzen)

De MonarchE studie is een wetenschappelijke onderzoek waarin Abemaciclib in combinatie met standaard adjuvante endocriene therapie versus standaard adjuvante endocriene therapie, wordt onderzocht bij patiënten met hoog-risico, klierpositieve, hormoonreceptor-positieve, humaan epidermale groeifactor receptor-negatieve borstkanker in een vroeg stadium.

Deelname

Informatie volgt nog.

Compleement (Drs. J.J.E.M. Kitzen)
De Compleement studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ribociclib (LEE011) in combinatie met letrozol voor de behandeling van mannen, pre-en postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve HER2-negatieve gevorderde borstkanker, die niet eerder hormoontherapie hebben gehad voor gevorderde borstkanker.

Deelname
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

CTC-cDDP (Drs. J.J.E.M. Kitzen)
De CTC-cDDP studie is een wetenschappelijk onderzoek waarin wordt onderzocht wat de voorspellende waarde van een circulerende tumorcel (CTC) gevoeligheidsprofiel voor Cisplatin is, in patiënten met uitgezaaide borstkanker.

Deelname

Informatie volgt nog.
 

Darmkanker

CAIRO-4 (Drs. M. Trajkovic – Vidakovic)
De CAIRO-4 studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de rol van chirurgie van de dikke darm of de endeldarm bij patiënten met niet-resectabele synchrone metastasen zonder of met beperkte klachten van de primaire tumor.

Deelname

Informatie volgt nog.

CAIRO-5 (Drs. M. Trajkovic – Vidakovic)

De CAIRO-5 studie is een wetenschappelijk onderzoek naar behandelingsstrategieën
voor patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in alleen de lever, welke (nog) niet in
aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Het is een studie van de Dutch
Colorectal Cancer Group (DCCG).

Deelname
Informatie volgt nog.

Orchestra (Drs. M. Trajkovic – Vidakovic)
De Orchestra studie is een wetenschappelijk onderzoek voor patiënten met
uitgezaaide darmkanker waarbij behandeling met een combinatie van chemotherapie
en lokale behandeling van uitzaaiingen wordt vergeleken met behandeling met alleen
chemotherapie.

Deelname
Informatie volgt nog.

Modul (Drs. M. Trajkovic – Vidakovic)

De MODUL-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar biomarker-gestuurde onderhoudsbehandeling voor eerstelijnsgebruik bij gemetastaseerde colorectale kanker.

Deelname

Informatie volgt nog.
 

Prostaatkanker

Prosper (Drs. J. van den Bosch)
De PROSPER-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en
veiligheid van enzalutamide bij patienten met niet-gemtastaseerde, castratieresistente prostaatkanker.

Deelname
Informatie volgt nog.

ACIS (Drs. J. van den Bosch)

De ACIS-studie is een wetenschappelijk onderzoek met JNJ-56021927 in combinatie met abiraterone en prednison versus abiraterone en prednison bij patiënten met met gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker.

Deelname

Informatie volgt nog.

Arasens (Drs. J. van den Bosch)
De ARASENS-studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij Darolutamide
(ODM-201) toegevoegd wordt aan de standaard androgeendeprivatietherapie (ADT)
en docetaxel bij metastatische hormoongevoelige prostaatkanker

Deelname
Informatie volgt nog.

Reassure (Drs. J. van den Bosch)
De Reassure studie is een wetenschappelijk observationeel onderzoek ter beoordeling
van het veiligheidsprofiel van Radium-223 onder normale standaard praktijk condities,
op korte en op lange termijn.

Deelname
Informatie volgt nog.

Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in