Corona: bekijk onze maatregelen

Hematologie (aandoeningen aan bloed, beenmerg en lymfeklieren)

> Acute Myleoïde Leukemie
> Chronisch Myleoide Leukemie
> Chronisch lymfatische leukemie (CLL) 
> Myelodysplastisch syndroom
> Multipel myeloom
> Myeloproliferatieve aandoeningen
> Lymfomen
> Stollingsziekten
> Algemeen


Acute Myleoïde Leukemie

HOVON 81
De HOVON 81-studie is een wetenschappelijk onderzoek

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 102

De HOVON 102-studie is een wetenschappelijk onderzoek

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 103
De HOVON 103-studie is een wetenschappelijk onderzoek waarin wordt onderzocht  of toevoeging van een niet geregistreerd geneesmiddel (selinexor) aan de standaardbehandeling (chemotherapie) uw ziekte beter terugdringt dan standaardbehandeling alleen. Tevens wordt nagegaan wat de veilige dosering is van het te onderzoeken geneesmiddel en of dit middel meer bijwerkingen geeft dan de standaardbehandeling.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 132
De HOVON 132-studie is een wetenschappelijk onderzoek.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.


Chronisch Myleoide Leukemie

CABL001 (Dr. P.E. Westerweel)
De CABL001-studie is een wetenschappelijk onderzoek met ABL001 in vergelijking met bosutinib bij proefpersonen met chronische myeloïde leukemie in een chronische fase (CML-CP), die eerder behandeld zijn met minstens 2 tyrosinekinaseremmers.

Deelname:
Informatie volgt nog.


Chronisch lymfatische leukemie (CLL)

HOVON 101 (Dr. M-D. Levin)
De HOVON 101-studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij een
onderhoudsbehandeling met Ofatumumab wordt vergeleken met observatie bij
patiënten met een recidief Chronische Lymfatische Leukemie en een goede respons
op inductietherapie.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 109 (Dr. M-D. Levin)
De HOVON 109-studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de veiligheid en
effectiviteit wordt onderzocht van eerstelijns behandeling met chloorambucil,
rituximab en lenalidomide (CR2) bij oudere patiënten en jonge patiënten met een
verminderde conditie met gevorderd stadium Chronische Lymfatische Leukemie
(CLL).

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 139 (Dr. M-D. Levin)
De HOVON 109-studie is een wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en
veiligheid te evalueren van obinutuzumab (Gazyvaro), gevolgd door obinutuzumab en
venetoclax, gevolgd door standaard venetoclax onderhoudsbehandeling of MRD
gestuurde venetoclax onderhoudsbehandeling in eerstelijns patiënten met CLL, die
niet in aanmerking komen voor FCR behandeling.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

HOVON 140 (Dr. M-D. Levin)
De HOVON 140-studie is een wetenschappelijk onderzoek om de standaard chemo-
immunotherapie te vergelijken met ofwel een directe activator van celdood
(Venetoclax) met een antistof (Rituximab) ofwel een CD20 antistof Obinutuzumab
met Venetoclax ofwel Venetoclax in combinatie met Obinutuzumab en een kinase
remmer (Ibrutinib) in fitte patiënten met voorheen onbehandelde Chronische
Lymfatische Leukemie (CLL).

Deelname:
Informatie volgt nog.

HOVON 141 (Dr. M-D. Levin)
De HOVON 141-studie is een wetenschappelijk onderzoek met nieuwe middelen,
Ibrutinib en Venetoclax, bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL),
waarbij de ziekte na eerdere behandeling is teruggekeerd of eerdere behandeling
onvoldoende respons heeft opgeleverd.

Deelname:
Informatie volgt nog.

CLL Biobank (Dr. M-D. Levin)
De CLL-Biobank-studie is een wetenschappelijk onderzoek.

Deelname:
Informatie volgt nog.

ACE CL-006 (Dr. M-D. Levin)
De ACE-CL-006-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de niet-inferioriteit
van ACP-196 versus Ibrutinib bij eerder behandelde proefpersonen met hoog-risico
chronische lymfatische leukemie.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

Venice (Dr. M-D. Levin)
De VENICE-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en
veiligheid van venetoclax bij patiënten met terugkerende Chronische Lymfatische
Leukemie.

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.

GLOW (Dr. M-D. Levin)
De GLOW-studie is een wetenschappelijk onderzoek

Deelname:
Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk.


Myelodysplastisch syndroom

Informatie volgt nog.


Multipel myeloom

HOVON 87

HOVON 95

HOVON 114

HOVON 123

HOVON 126

HOVON 131

HOVON 143

Castor

Millenium

Panorama-3

Dara-atra

Nivo-dara

Takeda C16029

Takeda C16047

Informatie over deze onderzoeken volgt nog.


Myeloproliferatieve aandoeningen


PV-nis

Informatie volgt nog.


Lymfomen


HOVON 75

HOVON 84

HOVON 110

HOVON 130

HOVON 900

Phoenix

Sparkle

Shine

Informatie over deze onderzoeken volgt nog.


Stollingsziekten


Caravaggio

HighLow

HOT-PE

Cosimo

TAFI

Informatie over deze onderzoeken volgt nog.


Algemeen


Globas onderzoek

Charming onderzoek

 
Informatie over deze onderzoeken volgt nog.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenInterne GeneeskundeWetenschappelijk onderzoekLopende onderzoekenHematologie (bloed, beenmerg en lymfeklieren)
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in