Hartfalen polikliniek

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart minder goed pompt of ontspant. Dit veroorzaakt gezondheidsklachten die helaas niet altijd met een operatie te verhelpen zijn. 

Hulp en begeleiding bij polikliniek Hartfalen

Op de polikliniek Hartfalen krijgen patiënten advies en begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn bereikbaar via e-mail of telefoon

Met leefadviezen proberen zij samen met de behandelend cardioloog en de hartfalencardioloog de gezondheidstoestand van een patiënt met hartfalen zo optimaal mogelijk te krijgen. Ook kunnen zij waar nodig de medicijnen aanpassen. Op deze manier kan soms een ziekenhuisopname voorkomen worden. De verpleegkundigen kunnen eventueel ook verwijzen naar het revalidatieprogramma de voorlichtingsbijeenkomst over zout van de diëtistes.

De hartfalenverpleegkundige komt ook aan bed bij mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met hartfalen. Zij geeft dan extra uitleg en adviezen.

De hartfalenverpleegkundige werkt nauw samen met de hartfalencardioloog. Verwijzing naar de polikliniek Hartfalen gaat via de behandelend cardioloog.
 

Contact

Tel: (078) 654 22 57 E-mail: polihartfalen@asz.nl