Nieuwe afdeling met eerstelijnsbedden verlicht de druk op het ziekenhuis

10 juli 2023

Een groep patiënten die voorheen moeilijk ergens naar toe kon en daardoor onnodig in het ziekenhuis belandde, kan nu terecht op de nieuwe 'acute zorgafdeling' (AZA) voor kwetsbare ouderen op de locatie Dordwijk. Hiermee schiet zorgorganisatie PZC Dordrecht het Albert Schweitzer ziekenhuis te hulp bij de problematiek van onnodige ziekenhuisbezetting.

Op de afdeling zijn zestien eerstelijns verblijfbedden (ELV) beschikbaar voor oudere, somatische patiënten. Het zal in veel gevallen gaan om mensen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) gezien zijn, geen opname-indicatie voor het ziekenhuis hebben, maar ook niet zonder meer terug naar huis kunnen. Door hen op te nemen, biedt de nieuwe afdeling De Merwede uitkomst en een betere doorstroming voor het ziekenhuis.

'Verkeerde bed'
"Denk aan patiënten met een eenvoudige breuk door een val, of met een urineweginfectie of griep", licht projectleider Gerda Blaak van het Albert Schweitzer ziekenhuis toe. "Zij moeten wel op de SEH beoordeeld en daar eventueel behandeld worden, maar ze hoeven niet te blijven. Omdat ze toch plots beperkt zijn in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en niet meteen thuis- of mantelzorg paraat hebben, worden zij in de huidige situatie vaak alsnog opgenomen. Dan behoren ze tot de – toch al grote – groep die op het ‘verkeerde bed’ ligt en die de doorstroming blokkeert. Soms gaan ze enigszins op hoop van zegen toch maar naar huis, met de kans dat ze dan later én zieker weer terugkomen."

Gericht op terugkeer
Het grote voordeel van de AZA is dat de patiënt hier meteen een behandelteam om zich heen krijgt dat zich richt op terugkeer naar huis en op het regelen van vervolgzorg. Als blijkt dat de patiënt na anderhalve week nog niet naar huis kan, zorgt het team van PZC Dordrecht, eventueel samen met Verwijspunt 078, voor een passende plek elders. Het is de bedoeling dat de nieuwe route structureel wordt aangeboden, het betreft dus geen tijdelijke proef. De afdeling is er ook voor patiënten die niet op de SEH zijn geweest maar via een andere route worden aangemeld, bijvoorbeeld via de huisarts. 

Continuïteit van zorg
Het ombuigen van deze specifieke patiëntengroep brengt voor het ziekenhuis verlichting in de problematiek rond opgenomen patiënten die wachten op langdurige zorg. Dit is gunstig voor de hele continuïteit van zorg in de regio Dordrecht. Eerder dit jaar zette PZC Dordrecht samen met VVT Alliantie Waardenburg al de eerste stap in de aanpak van onnodige ziekenhuisbezetting in regio Dordrecht door het openen van Verwijspunt078. De AZA biedt overigens nog geen totaaloplossing. Er liggen in het ziekenhuis immers ook patiënten te wachten die met reden opgenomen zijn geweest, maar bijvoorbeeld intensieve thuiszorg nodig hebben, of al een indicatie hadden voor een verblijfsplek in een verpleeghuis. Deze groep en ook verwarde patiënten en mensen met dementie of verslavingsproblematiek kunnen niet op de AZA terecht. 

Ruime capaciteit
"Maar stel dat we circa tien patiënten per week deze nieuwe route kunnen bieden, dan brengt dat het aantal verkeerde-beddagen van het ziekenhuis al aanzienlijk omlaag", aldus Trudi Verweij, teamleider bij PZC Dordrecht. "We hebben met zestien bedden ruime capaciteit voor de opname van kwetsbare ouderen. We zijn erg blij met de goede samenwerking met het ziekenhuis, waardoor het gelukt is om deze afdeling snel op te zetten."

Foto onder: De bestuurders Sven de Langen van PZC Dordrecht en Annemiek Rutters van het Albert Schweitzer ziekenhuis openden op 10 juli de AZA officieel, onder warme belangstelling van patiënten en genodigden.

U bent nu hier

HomepageMedewerkersNieuws2023JuliNieuwe afdeling met eerstelijnsbedden verlicht de druk op het ziekenhuis
Naar boven