Leveranciers

Op dit gedeelte van de website staat informatie voor leveranciers van goederen en diensten aan het Albert Schweitzer ziekenhuis.

 Inkoopvoorwaarden

Het inkopen van producten en diensten wordt altijd gedaan op basis van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg. Daarnaast hanteert het Albert Schweitzer ziekenhuis een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg.

U kunt hier onze algemene inkoopvoorwaarden en aanvulling downloaden:


IT-contracten

Voor de IT-contracten kunnen de ARBIT voorwaarden worden gehanteerd. U kunt hier onze ARBIT voorwaarden downloaden:

WIBAZ Standaard Serviceovereenkomst

Voor het onderhoud aan apparatuur en installaties hanteren wij de standaard serviceovereenkomst (SSO) van de WIBAZ. Het algemeen deel van deze overeenkomst kunt u hier downloaden:


Bijlage A van de SSO, welke u zal worden toegestuurd en niet op deze website staat, dient altijd in overleg met de inkoper te worden opgesteld.

Recall procedure Albert Schweitzer ziekenhuis

Indien bij een leverancier, al dan niet vrijwillig, een recall of veiligheidsmelding voordoet, dient de leverancier deze recall of veiligheidsmelding zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling Inkoop.


Contactgegevens afdeling Inkoop:

Veiligheidsreglementen Facilitair en KF-MT

Facilitair

Dit veiligheidsreglement is bedoeld voor medewerkers en externen welke namens de Eenheid Facilitair op de terreinen van het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan werken.


KF-MT

Dit veiligheidsreglement is bedoeld voor personeel van derden die, binnen de gebouwen of op de terreinen van het Albert Schweitzer ziekenhuis, werkzaamheden aan of met medische apparatuur, in de breedste zin van het woord, moet uitvoeren.


U kunt hier onze veiligheidsreglementen downloaden:

Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Het Convenant 'Veilige toepassing van medische technologie' (afgekort: CMT) richt zich op risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie binnen de zorg. Een veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker, in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen en borgen.


Om te voldoen aan het CMT heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een Materialen Commissie (MAC) ingesteld. Bij de aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen en apparatuur dient er een aanschafdossier te worden opgesteld met daarin minimaal een Programma van Eisen en Prospectieve Risico Inventarisatie. U als leverancier zal ook gevraagd worden om gegevens aan te leveren ten behoeve van het aanschafdossier. Het aanschafdossier wordt beoordeeld door de MAC. Op basis van de beoordeling mag het gewenste medisch hulpmiddel of apparaat wel of niet aangeschaft worden.

Facturen

U kunt uw facturen sturen naar crediteuren@asz.nl

De facturen moeten minimaal voldoen aan de eisen zoals die door de Belastingdienst zijn gepubliceerd. Facturen die niet aan de eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen en zullen met reden omkleed retour worden gestuurd

Voor vragen over wijzigingen, betalingen en openstaande facturen kunt u contact opnemen via crediteuren@asz.nl.

Algemene gegevens Albert Schweitzer ziekenhuis

  • Kvk-nummer: 23091362
  • BTW-nummer : 807591178B01