De voorbereiding

Gang van zaken op de verpleegafdeling

Bij de afdeling Patiëntenregistratie zijn folders verkrijgbaar over de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. U kunt deze folders ook downloaden van de website.

Medicijnen

Neem altijd uw medicijnen mee. Neem daarbij ook een medicijnoverzicht van uw eigen apotheek mee, bij voorkeur niet ouder dan een paar dagen. In het ziekenhuis mag u de meegenomen medicijnen meestal niet gebruiken. U krijgt medicijnen uit de apotheek van het ziekenhuis. Soms krijgt u in het ziekenhuis een iets ander medicijn: de werking hiervan is vergelijkbaar met de werking van het medicijn dat u thuis gebruikt. 

Neem verder het volgende mee:

 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking;
 • Een recent medicijnoverzicht van uw apotheek;
 • Zo nodig dieetvoorschriften;
 • Uw verzekeringspapieren (het inschrijfnummer van uw zorgverzekeraar);
 • Een geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse ID-kaart (in het
  ziekenhuis geldt een wettelijke legitimatieplicht);
 • Toiletartikelen;
 • Nachtkleding, kamerjas, pantoffels en ondergoed;
 • Hulpmiddelen die u thuis gebruikt, bijvoorbeeld krukken, een rollator of uw hoorapparaat;
 • De telefoonnummers van uw contactpersoon.

Geef uw contactpersoon door

Bij uw opname vraagt de verpleegkundige de naam en telefoonnummers van uw contactpersoon. Een contactpersoon kan een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt.

De contactpersoon:

 • Mag aanwezig zijn bij gesprekken tussen u en uw arts(en) en andere hulpverleners;
 • Krijgt (medische) informatie over uw toestand;
 • Geeft zo nodig deze informatie door aan de rest van uw familie en kennissen.  

Wettelijk vertegenwoordiger

Als u niet in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent, kunt u iemand aanwijzen die u kan vertegenwoordigen. Uw vertegenwoordiger heeft de taak zoveel mogelijk te beslissen zoals u dat zou doen. Kennis over wat u wenst, kan uw vertegenwoordiger helpen om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Misschien heeft u ooit een vertegenwoordiger nodig. Het is belangrijk om nu al na te denken over wat u dan zou willen.

Naar boven