De dag van uw opname

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de balie van de afdeling Dagbehandeling. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer en legt u de gang van zaken uit. Als u nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen. Lees ook de folder over de afdeling Dagbehandeling. 

Op de afdeling Dagbehandeling liggen mannen en vrouwen op dezelfde kamer. U kunt als u wilt een gordijn rondom uw bed dichttrekken.

Naar de operatiekamer

De verpleegkundige controleert zo nodig uw bloeddruk en polsslag en doet andere voorbereidingen. Ook krijgt u een operatiejasje aan. Na een tijdje brengt een medewerker van de afdeling u naar de operatiekamer.

Op de operatiekamer

De anesthesioloog heeft vooraf met u besproken of u onder narcose gaat of dat u een plaatselijke verdoving krijgt. De anesthesioloog is de specialist die de verdoving of narcose geeft. Op de operatiekamer krijgt u meestal een infuusnaald in uw arm. Via deze naald brengt de anesthesioloog u onder narcose. Soms wordt ook de verdovingsvloeistof of een medicijn via het infuus toegediend.

Na de operatie

Als alles goed is, gaat u na een tijdje weer terug naar de afdeling. U krijgt uw eigen nachtkleding weer aan en krijgt als dat is toegestaan, een broodmaaltijd. In de loop van de dag komt de arts of arts-assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. Meestal kunt u aan het einde van de dag weer naar huis. Een enkele keer is het nodig dat u langer dan één dag in het ziekenhuis blijft. In dat geval wordt u opgenomen op een van de verpleegafdelingen van locatie Dordwijk of Zwijndrecht. 

Naar boven