Kopafbeelding

Naar huis

Het ontslag
Als alles goed gaat, kunt u na een paar uur weer naar huis. De arts of arts-assistent bespreekt met u wanneer dit kan. U krijgt eerst nog informatie over wat u na de behandeling wel en niet mag doen. De secretaresse van de afdeling maakt voor u een controleafspraak voor op de polikliniek.

Wat krijgt u mee naar huis?
- instructies en adviezen voor een spoedig herstel
- een controleafspraak voor op de polikliniek
- eventueel een recept voor medicijnen
- eventueel een brief voor uw huisarts

Vervoer
Ga niet alleen naar huis. Door de narcose of plaatselijke verdoving mag u zelf geen voertuig besturen. Vraag of iemand u naar huis kan brengen. Of ga met een taxi naar huis.

Thuis
Het is beter om de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn. Het kan zijn dat u zich na de behandeling nog niet lekker voelt. Het is dan prettig als er iemand bij u is.

Complicaties
Soms kunnen er problemen (complicaties) ontstaan, bijvoorbeeld hoge koorts of erg veel pijn. Bij dit soort problemen of als u andere vragen heeft, kunt u tijdens werkdagen/werktijden bellen met de polikliniek of het algemene nummer (078) 654 11 11. De telefoniste verbindt u dan door.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp locatie Dordwijk: telefoonnummer: (078) 652 32 10

Naar boven