Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Kliniek (opname in het ziekenhuis)

In 2018 hebben 1927 patiënten die opgenomen zijn geweest in de kliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis het onderzoek ingevuld. De patiënttevredenheid over de kliniek is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Informatie bij ontslag

Patiënten missen informatie over wat te doen bij problemen na ontslag uit het ziekenhuis, waarop te letten in de thuissituatie en welke activiteiten wel of niet mogen na de operatie of behandeling. Een werkgroep met verpleegkundigen in de kliniek is om het ontslagproces te verbeteren.

Communicatie rond medicijnen

Patiënten gaven de voorgaande meting aan dat de informatie over het doel van de medicijnen en de mogelijke bijwerkingen beter kan. De communicatie over nieuwe medicijnen heeft afgelopen jaar veel aandacht gekregen, omdat de poliklinische apotheek steeds meer ontslaggesprekken voert over medicijnen Dit heeft in de meting van 2018 geleid tot een positievere score op dit punt.

Naar boven