Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Polikliniek

In 2018 hebben 2234 patiënten de vragenlijst over de poliklinische zorg ingevuld. De polikliniek krijgt een ruime 8.

  1. Patiënten vinden onze professionals deskundig
  2. Patiënten kregen de voldoende gelegenheid om vragen te stellen
  3. Patiënten kregen informatie op een begrijpelijke manier uitgelegd
  4. De informatie was voldoende afgestemd op de persoonlijke situatie
  5. De bereikbaarheid van het ziekenhuis was goed
  6. De samenwerking tussen verschillende artsen en andere zorgverleners scoren goed.

Informatie over medicatie

Patiënten zijn iets meer tevreden dan vorig jaar over de informatie over medicatie. Er wordt volgens patiënten meer aandacht besteed aan uitleg over de medicatie en mogelijke bijwerkingen. Desondanks heeft een op de vier patiënten deze ervaring nog niet. Daarom wil het Albert Schweitzer ziekenhuis in de komende jaren extra aandacht besteden aan voorlichting over (bijwerkingen van) medicijnen.

Inspraak

Ook op het thema inspraak is een positieve ontwikkeling te zien. Patiënten voelen zich meer betrokken bij de besluitvorming dan voorgaande jaren. Toch wil het ziekenhuis de komende jaren meer gaan inzetten op vergroting van de inspraak van patiënten. Als patiënten zelf keuzes kunnen maken in hun onderzoeks- en behandeltraject, draagt dit bij tot een grotere tevredenheid. Immers wat de dokter de beste medische keuze vindt, is lang niet altijd de best passende oplossing in de persoonlijke situatie van de patiënt.

Wachten

Veel patiënten zijn iets meer tevreden dan vorig jaar over de wachttijd in de wachtkamer. iets minder dan 30% van de patiënten heeft langer moeten wachten dan een kwartier, waarvan 10% aangeeft langer dan een uur gewacht te hebben. Ook is men ontevreden over het feit dat de wachttijd niet altijd zichtbaar is in de wachtkamer en dat patiënten niet persoonlijk worden geïnformeerd over de langere wachttijd. Op dit moment bestudeert het ziekenhuis de mogelijkheid om wachttijden te communiceren via schermen in de wachtkamers.

Naar boven