Rijndam Revalidatiecentrum

Rijndam revalidatiecentrum (voorheen revalidatiecentrum De Waarden) is een poliklinisch revalidatiecentrum. Dit betekent dat de revalidant thuis woont en één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum komt voor therapie. Zo nodig komen therapeuten ook één of meerdere keren bij de revalidanten thuis.

Doel van de revalidatie
 

In Rijndam Revalidatiecentrum worden zowel kinderen als volwassenen behandeld. Zij hebben door een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening problemen met het uitvoeren van één of meer dagelijkse activiteiten.
Doel van de revalidatiebehandeling is om (weer) zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De aandacht gaat niet alleen uit naar lichamelijke aspecten, maar ook naar de sociaal-emotionele gevolgen van de aandoening.

Rijndam Revalidatiecentrum heeft een eigen website: www.rijndam.nl.

Contact

Algemene contactgegevens: Tel: (078) 652 30 00 Contact via e-mail

Routewijzer