Mortuarium

Als een naaste overleden is, begint een periode van definitief afscheid nemen. Ondanks het verdriet, moet er juist in deze periode ook veel geregeld worden. Daarom informeren wij u zo goed mogelijk over wat er op u afkomt en wat u moet regelen. Op deze pagina leest u meer over het mortuarium van het ziekenhuis en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Wat gebeurt er met een overledene?
Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, moet een arts officieel de dood constateren. U kunt dan afscheid nemen. De overledene wordt daarna naar het ziekenhuismortuarium gebracht, omdat het belangrijk is dat een lichaam zo snel mogelijk na overlijden wordt gekoeld. Er zijn mortuaria op onze locaties Zwijndrecht en Dordwijk. Het beheer van de mortuaria is in handen van een externe mortuariumbeheerder: Cura Mortu Orum (CMO).

Verzorging
In het mortuarium wordt de overledene verzorgd door medewerkers van CMO. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van infusen, het sluiten van wonden, om het wassen, eventueel scheren of opmaken, wondjes wegwerken en de gewenste kleding aantrekken. Wilt u bij de verzorging helpen, dan kan en mag dit altijd. Vertel dit dan zo snel mogelijk aan de verpleegkundige of een medewerker van CMO. 

Ook een lichte balseming of rituele bewassingen zijn in het ziekenhuismortuarium mogelijk. De kosten voor het gebruik van de wasruimte zijn voor rekening van de nabestaanden.

Eigen uitvaartondernemer
Wilt u dat uw eigen uitvaartondernemer de overledene verzorgt, dan kan dat natuurlijk. Vertel dit dan aan de verpleging vóórdat CMO de overledene komt ophalen. Het is belangrijk dat de uitvaartondernemer de overledene binnen drie uur na het overlijden ophaalt. Na die tijd neemt namelijk CMO automatisch de zorg op zich.

Kosten
Voor de eerste drie uur verblijf in het ziekenhuismortuarium worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna zijn de kosten voor het verblijf en de verzorging in het mortuarium voor rekening van de nabestaanden. U krijgt de rekening hiervoor via uw uitvaartondernemer.

Als u in het mortuarium nog afscheid wilt nemen van de overledene, kan dit op afspraak. Daarvoor worden ook kosten in rekening gebracht. Als de overledene voor een obductie of orgaandonatie langer dan 24 uur in het mortuarium moet verblijven, dan worden de extra kosten die hieraan zijn verbonden door het ziekenhuis betaald.

Contact
Heeft u vragen? Bel dan gerust naar mortuariumbeheerder CMO via (0345) 58 07 70 of (015) 219 88 18.

Folders

U bent nu hier

HomepageSpecialismenMortuarium
Naar boven