Wat kunnen wij voor u doen?

Problemen thuis

De opname van uw kind in het ziekenhuis kan heel ingrijpend zijn. Zeker als er thuis ook (meerdere) problemen spelen. Bijvoorbeeld problemen met geld, wonen, werken, uw relatie of de opvoeding. De ouderbegeleiders (maatschappelijk werkers) kunnen u daarbij dan helpen. Eén of meerdere gesprekken met u kunnen helpen om alles op een rijtje te zetten. Samen met de maatschappelijk werker kunt u een stappenplan maken om uw problemen op te lossen en structuur aan te brengen in het leven van uw kind. Als het nodig is, kan de maatschappelijk werker in samenspraak met u andere instanties inschakelen zoals MEE of het sociale wijkteam. Het welzijn en de veiligheid van uw kind staan daarbij altijd voorop.

Verdriet en rouw

Ook zonder problemen thuis kan een ziekenhuisopname van uw kind ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld als uw kind heel erg ziek is, te vroeg geboren wordt of als uw kind te maken krijgt met ernstige lichamelijke beperkingen.
De ouderbegeleiders kunnen u dan helpen bij het uiten en verwerken van uw gevoelens en u ondersteunen bij het vinden van een nieuw evenwicht.  

Bemiddeling

Als uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis, krijgt u te maken met veel verschillende zorgverleners. Soms is het moeilijk om alle informatie op een rijtje te krijgen of om inzicht te krijgen in wie nu wat precies doet. Ook kan het zijn dat de communicatie tussen u en de verschillende hulpverleners niet goed verloopt. De ouderbegeleiders kunnen dan bemiddelen tussen u, de artsen en verpleegkundigen en andere hulpverleners in het ziekenhuis.

Verwijzing nodig

U kunt niet zelf een afspraak maken bij de ouderbegeleiders. Als u zelf denkt dat u hulp zou kunnen gebruiken van een ouderbegeleider, kunt u dit bespreken met de arts (kinderarts, gynaecoloog of klinisch verloskundige). Zij kunnen u zo nodig een verwijzing geven naar de ouderbegeleider. Ook kan het gebeuren dat uw arts inschat dat inschakelen van maatschappelijk werk zinvol kan zijn. in dat geval zal uw arts dit aan u voorstellen.

Privacy

De ouderbegeleiders hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Als het voor uw behandeling van belang is om andere zorgverleners van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt uw begeleider dit altijd vooraf met u.

Naar boven

Contact

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis via telefoonnummer (078) 654 11 11 en vragen naar de maatschappelijk werker van de desbetreffende afdeling of specialisme.