Wat kunnen wij voor u doen?

Begeleiding en behandeling

Wij kunnen u begeleiden en ondersteunen als er bij u thuis ingewikkelde problemen zijn of als u emotionele, ingrijpende dingen heeft meegemaakt. Wij proberen u te helpen bij verlies en rouw, levensvragen en een veranderd toekomstperspectief. De medisch maatschappelijk werker helpt u bij het uiten en verwerken van uw gevoelens en ondersteunt u bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Bemiddeling

De medisch maatschappelijk werkers kunnen voor u bemiddelen tussen u, artsen en verpleegkundigen en andere hulpverleners in het ziekenhuis. Zij zijn ook aanwezig bij patiëntenbesprekingen. Als er ingewikkelde problemen in uw privé leven zijn, kan de maatschappelijk werker onderzoeken welke voorzieningen nodig zijn om uw persoonlijk functioneren zo goed mogelijk te laten zijn. Zo nodig bemiddelt de maatschappelijk werker met hulpverleners en instanties buiten het ziekenhuis.

Informatie en advies

U kunt ook bij een medisch maatschappelijk werker terecht voor informatie en advies op verschillende gebieden die te maken hebben met uw ziekte. U kunt daarbij denken aan vragen rondom wonen, werk en financiën. De medisch maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Als het voor uw behandeling van belang is om andere zorgverleners van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt uw medisch maatschappelijk werker dit altijd vooraf met u.

Naar boven

Contact

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis via telefoonnummer (078) 654 11 11 en vragen naar de maatschappelijk werker van de desbetreffende afdeling of specialisme.

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in