Wanneer naar Medisch Maatschappelijk werk?

Als u bent opgenomen op de afdeling Cardiologie, Oncologie, Interne geneeskunde, MDL of Longgeneeskunde dan kunt u de medisch maatschappelijk werker Christien Schwarz inschakelen bij de volgende problemen of situaties:

  • Als u acceptatie- of verwerkingsproblemen heeft. Bijvoorbeeld als u moeite heeft te accepteren dat u (ongeneeslijk) ziek bent. Wij kunnen u helpen met het bijstellen van toekomstverwachtingen, verwerking bij ziekte en behandeling, omgaan met verlies en rouw, emotionele onbalans of moeite met grenzen stellen.
  • Crisisinterventie: Als u acuut opgenomen moet worden en er daardoor problemen thuis ontstaan. 
  • Als u een ernstige verslaving heeft.
  • Als er relationele problemen zijn zoals problemen bij opvoeding, relatie, gezin of huiselijk geweld.
  • Problemen met inkomen, werk en vrije tijd bijvoorbeeld financiële problemen, of bij vragen over werk, re-integratie en ziektewet of (sociale) voorzieningen.
  • Als u mee wilt doen aan een revalidatie programma’s bijvoorbeeld de hartrevalidatie.
Naar boven

Contact

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis via telefoonnummer (078) 654 11 11 en vragen naar de maatschappelijk werker van de desbetreffende afdeling of specialisme.

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in