Corona: bekijk onze maatregelen

Inwendige en uitwendige neuscorrectie

De neus heeft een aantal zeer belangrijke functies, zoals verwarmen en zuiveren van de ingeademde lucht, evenals het reukvermogen. Tevens is de neus erg bepalend voor het aangezicht. Elke verandering aan de vorm van de neus kan gevolgen hebben voor de functie. Daarom zal een ervaren chirurg altijd de inwendige neus betrekken bij een neuscorrectie ofwel rhinoplastiek. Omgekeerd geldt ook, dat een operatie gericht op de functie (betere neusademhaling) ook van invloed kan zijn op de uitwendige neus. Een neuscorrectie is dan ook geen eenvoudige ingreep te noemen. In overleg met de chirurg zullen voorafgaand aan de operatie de wensen, mogelijkheden en eventuele beperkingen dan ook uitgebreid besproken worden.

De operatie
De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Meestal wordt gekozen voor een techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van een klein sneetje onderaan de neus, dat verlengd wordt aan de binnenzijde. De huid van de neus wordt dan opgetild waarna goed zicht ontstaat op de onderliggende (kraak)benige structuren. Aan dit "skelet" worden de benodigde correcties uitgevoerd. Het kan zijn dat de neusbeenderen (opnieuw) moeten worden gebroken, zij het op een gecontroleerde manier. Om de nieuwe vorm en stand van de neus te garanderen, worden tampons geplaatst en komt er een kapje op de neus. De tampons worden meestal na twee dagen verwijderd, het kapje wordt vervangen en hoeft dan meestal alleen nog maar ’s nachts gedragen te worden. Hechtingen hoeven niet te worden verwijderd en verdwijnen vanzelf.

Nazorg
Het is verstandig om de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten. U krijgt na het verwijderen van de neustampons advies hoe u de neus schoon kan spoelen met een zoutoplossing. Vooral wanneer ook het uitwendige van de neus geopereerd is, mag er gedurende enige weken geen druk op de neus uitgeoefend worden; dus vermijd sport gedurende de eerste maand.

Deze operatie wordt door de KNO-artsen Bischoff en Abedi uitgevoerd. Binnen het maatschap KNO zullen patiënten voor deze operaties naar hen worden doorverwezen.

Enkele algemene inlichtingen
Na de operatie kunnen er wat zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid en de oogleden optreden, vooral als er aan het uitwendige van de neus is geopereerd. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen en gewoonlijk verdwijnt dit binnen enkele dagen. De pijn na de operatie is meestal gering en goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf; het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Is er een kans op complicaties?
Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Dergelijke complicaties zijn echter goed behandelbaar. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Welk resultaat kunt u verwachten?
Hierover is niet zondermeer een uitspraak te doen, omdat er zo veel verschillende redenen bestaan voor het verrichten van een operatie aan de neus. Uw KNO-arts zal zo zorgvuldig mogelijk proberen te schatten, hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het (geringe) risico van complicaties zal hierbij worden meegewogen.

Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in