Stroboscopie

De stem is een waardevol instrument waarmee u kunt praten, zingen en nog veel meer. Stemgeluid ontstaat doordat uitgeademde lucht door de stembanden in trilling wordt gebracht. Geluid ontstaat alleen wanneer beide stembanden goed gesloten tegen elkaar aanliggen. De toonhoogte verandert door de spanning te variëren van de stembanden en de spieren eromheen. De mondholte, lippen, tong, geven klank een dit geluid waardoor zingen en praten mogelijk is.

Enkele oorzaken van stemproblemen zijn: aangeboren afwijkingen, overbelasting, ontstekingen, een stilstaande stem band, kwaadaardigheid en irritatie door o.a. allergie, medicatie of brandend maagzuur.

De arts plaatst een kijker in de vorm van een smalle buis (scoop) in uw mond tot aan de achterkant van uw tong. De scoop komt niet verder in uw mond dan u zelf met uw tandenborstel komt. Door de speciale lamp en camera in de buis zijn de stembanden vergroot en vertraagd te zien op de monitor. U kunt na het onderzoek uw eigen stembanden samen met de arts bekijken.

Bij verreweg de meeste mensen lukt het om zonder verdoving het onderzoek uit te voeren. Een enkele keer is het nodig de keel te verdoven met een spray, die wat vies smaakt. Het voelt hierdoor soms alsof uw keel opgezwollen is, maar dit is niet het geval. Door de verdoving is uw keel tijdelijk ongevoelig. Om verslikken te voorkomen mag u gedurende een half uur na het onderzoek niets eten of drinken.

Nadat uw stembanden goed in beeld zijn gebracht bekijkt de kno-arts op basis van alle gegevens, wat voor u de beste behandeling is. Deze kan bestaan uit logopedie (adviezen en oefeningen), medicijnen, chirurgische behandeling of een combinatie hiervan. De arts bespreekt dit meestal direct met u.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit onderzoek slechts uitgevoerd door KNO-arts Friebel. Zij hebben hiervoor ook een nauwe samenwerking met de logopedisten op de verschillende locaties.

Meer informatie vindt u ook in de patiëntenfolder:

Contact

Tel: (078) 654 71 00