Snurken en OSAS

Voor de diagnostiek en behandeling van snurken en apneu is KNO-arts Friebel actief betrokken bij het multidisciplinaire SlaapWaakCentrum.

Hierin beoordeelt de KNO-arts of de vorm en werking van uw neus, mond, keel, en strottenhoofd een oorzaak is van de snurkklachten. Het bekijken van de bovenste luchtweg met een keelspiegeltje of endoscoop (zonodig tijdens kunstmatige slaap, ook wel slaapendoscopie genoemd) is een standaard onderzoek om de diagnose te bepalen. Er wordt ook gekeken in hoeverre u in aanmerking komt voor de verschillende behandelvormen van OSAS als CPAP, MRA of operatie.

Afspraak maken?
Wilt u een afspraak maken of in contact komen met een van onze medewerkers? Belt u dan naar (078) 654 53 53.

Meer informatie over het SlaapWaakCentrum kunt u vinden op www.slaapwaakcentrum.asz.nl

Contact

Tel: (078) 654 71 00