Klinische Fysica

De afdeling Klinische Fysica in een ziekenhuis speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en inzet van medische technologie. De afdeling zorgt ervoor dat medische apparatuur veilig en verantwoord wordt gebruikt, zowel voor patiënten als personeel.

Praktische informatie

Belangrijke aspecten van de afdeling Klinische Fysica:

  • Medische Apparatuur: In een ziekenhuis wordt veel medische apparatuur gebruikt, zoals CT-scanners, echo-apparaten, MRI-scanners, lasers en bewakingsapparatuur voor onderzoek en behandeling. De technologie achter deze apparaten wordt steeds geavanceerder en een klinische fysica begrijpt precies hoe deze apparaten werken.
  • Veiligheid en Kwaliteit: De klinisch fysicus adviseert over de veiligheids- en kwaliteitseisen van medische apparatuur. Ze zorgen ervoor dat deze apparaten op de juiste manier worden ingezet om optimale resultaten te behalen zonder risico’s voor patiënten of personeel.
  • Stralingsdeskundigheid: Klinisch fysici zijn ook specialisten in de toepassing van radioactiviteit en straling voor onderzoek en behandeling. Ze spelen een belangrijke rol bij het veilig toepassen van straling in afdelingen zoals Nucleaire Geneeskunde, Radiologie en Cardiologie.
  • Klinische informatica: Nieuwe technologie heeft steeds vaker een IT-component en maakt dus gebruik van geïntegreerde software. In de praktijk is dit zichtbaar als slimmere apparatuur, het direct doorsturen van gegevens op een apparaat naar HIX en beslissingsondersteunende alarmering op een medisch apparaat. Klinische fysica heeft een grote rol bij implementatie, beheer en doorontwikkeling van medische software.
  • Wetenschap: Afdeling Klinische Fysica initieert en assisteert bij diverse wetenschappelijke onderzoeken in het ziekenhuis.

Klinisch fysici

Klinisch fysici

U bent nu hier

HomepageSpecialismenKlinische Fysica
Naar boven