Hartrevalidatie polikliniek

Hartrevalidatie: Voor wie?
Het hartrevalidatieprogramma is bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn (geweest) voor een hartaandoening. Bij de polikliniek hartrevalidatie is ook veel aandacht  voor partners of andere familieleden van hartpatiënten.  De cardioloog, hartfalen-verpleegkundige of ICD-verpleegkundige kan u adviseren om mee te doen met het hartrevalidatie programma. 

Waarom hartrevalidatie?
Het doel van de hartrevalidatie is dat u zo snel mogelijk weer zo goed mogelijk functioneert en op een verantwoorde manier leert omgaan met uw aandoening.
Als u een hartprobleem heeft (gehad), is dat vaak ingrijpend voor u en uw familie.  Er is tijd nodig om te beseffen wat er gebeurd is en de vragen komen vaak pas later.
Vragen als “wat is er nu precies aan de hand, wat kan ik nog, wat mag ik nog en hoe voorkom ik dat ik dit weer krijg?”
Ook uw partner en familie kunnen hierdoor uit balans raken. Angst en onzekerheid komen veel voor, bij patiënten maar ook bij hun naasten .

Wat gebeurt er tijdens de Hartrevalidatie?

  • Voorlichting is belangrijk. U krijgt informatie over de medische kant van uw hartaandoening. We bespreken wat u zelf kunt doen om zo gezond mogelijk te leven. Ook de emoties komen ter sprake die een acute hartaandoening met zich meebrengt voor u en de mensen in uw omgeving.
     
  • Bij het bewegingsprogramma leert u onder begeleiding uw mogelijkheden en uw grenzen kennen. Misschien helpt het om uw vertrouwen in uzelf te herstellen. U kunt ook aan uw conditie werken. het programma duurt maximaal 9 weken waarbij u 2 keer per week een uur gaat bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut binnen ons hartteam 
     
  • De psychologische begeleiding is een training bedoeld voor patiënten die ten gevolge van hun hartaandoening angst of depressieklachten hebben gekregen. U krijgt eerst een intake bij de psycholoog om te kijken of deze training bij u past. Tijdens deze training leert u beter om te gaan met met stress, angst en onzekerheid. 
     


 

Contact

Tel. (078) 654 10 95