Przygotowanie do przyjęcia do szpitala

Osoba kontaktowa (pośrednik)
Leżąc w szpitalu, rodzina lub krewni pana/-i mają czasem wiele pytań do lekarza i personelu pielęgniarskiego. Żeby zapobiec, aby każdy z osobna zadawał pytania, potrzebna jest jedna osoba do kontaktowania się, która w imieniu rodziny będzie prowadzić rozmowy z lekarzami i personelem pielęgniarskim. Dlatego też, trzeba już zawczasu pomyśleć, kto będzie spełniał rolę pośrednika, ażeby w dniu przyjęcia do szpitala podać nazwisko i (najchętniej dwa) numery telefonu tej osoby.

Tłumacz
Jeżeli pan/-i nie mówi po holendersku albo mówi słabo, można zawsze poprosić o pomoc profesjonalnego (telefonicznego) tłumacza. Tłumacz jest bezpłatnie.
Jeżeli pan/-i zawczasu powie, że potrzebny jest tłumacz, wtedy pielęgniarka go zarezerwuje. Ale również w trakcie samej rozmowy można jeszcze włączyć tłumacza, jeżeli to będzie konieczne.
Jeżeli pan/-i nie rozumie dobrze lekarza lub pielęgniarkę, trzeba o tym powiedzieć. Chodzi tutaj przecież o bardzo ważne informacje.

Być na czczo i nie palić
Czasem trzeba być w dniu przyjęcia do szpitala na czczo. To znaczy, że wtedy nie wolno jeść, pić i palić. To zostanie z panem /panią zawczasu omówione.

Co zabrać ze sobą?
Jeżeli przychodzi pan/-i do szpitala na leczenie hospitalizacyjne trzeba zabrać ze sobą następujące rzeczy:

  • Bieliznę nocną, szlafrok, kapcie, bieliznę osobistą;
  • Artykuły toaletowe;
  • Lekarstwa, które pan/-i zażywa, najlepiej w oryginalnym opakowaniu;
  • Drobne pieniądze, coś do czytania , ewentualnie okulary do czytania;
  • Kartę z terminami wizyt, papiery ubezpieczeniowe i ważny dowód osobisty;
  • Numery telefonu osoby do kontaktowania się;
  • Sprzęt pomocniczy, który używany jest w domu np. kule (inwalidzkie), rolator (wózek), aparat słuchowy.

Kosztowności
Nie zabierać ze sobą żadnych kosztowności a wieksze sumy pieniężne pozostawić w domu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubę lub zniszczenie.

U bent nu hier

HomepagePraktische informatieInformationPolskiPrzyjęcie do szpitalaPrzygotowanie do przyjęcia do szpitala
Naar boven