Naznaczenie terminu przyjęcia do szpitala

Izba Przyjęć
Lekarz powiedział panu/-i, że trzeba iść do szpitala i dał skierowanie, z którym należy udać się do Izby Przyjęć. W Izbie Przyjęć będzie naznaczony termin przyjęcia pana/-i do szpitala.

Izba Przyjęć znajduje się na parterze w centralnym hallu szpitala. Pracownik Izby Przyjęć najpierw pana /panią zarejestruje.

Pracownik Izby Przyjęć wpisze pana /panią na listę kolejności. Na razie nie otrzyma pan/-i daty przyjęcia do szpitala. Pracownik Izby Przyjęć zadzwoni do pana/-i w pózniejszym terminie, żeby przekazać definitywną datę przyjęcia do szpitala. Czyli, data przyjęcia do szpitala zostanie przekazana panu/-i zawsze telefonicznie.

Jeżeli przyjęcie do szpitala ne może dojść do skutku….
Może się tak zdarzyć, że przyjęcie do szpitala nie może dojść do skutku. W takim przypadku pracownik Izby przyjęć zadzwoni natychmiast do pana/-i i naznaczy nowy termin przyjęcia. Również może się zdarzyć, że pan/-i nie może zgłosić się do szpitala na naznaczony dzień z  przyczyn np. choroby. Wtedy, należy jak najszybciej powiadomić o tym Izbę Przyjęć.


  • Izba Przyjęć filia Dordwijk, telefon: (078) 652 33 07
  • Izba Przyjęć filia Zwijndrecht, telefon: (078) 654 11 00

U bent nu hier

HomepagePraktische informatieInformationPolskiPrzyjęcie do szpitalaNaznaczenie terminu przyjęcia do szpitala
Naar boven