Organisatie

In het Albert Schweitzer ziekenhuis richt kennisontwikkeling zich voornamelijk op de evaluatie van de dagelijkse zorgpraktijk. Verder vindt er onderzoek plaats naar nieuwe diagnostiek, interventies en kwaliteitsaspecten. Voor de haalbaarheid, kwaliteit en relevantie zijn de klinische context en patiëntenvoorkeuren mede bepalend. Om het wetenschappelijk klimaat in het Albert Schweitzer ziekenhuis zo goed mogelijk te stimuleren en te ondersteunen, is de Wetenschapscommissie opgericht.

Wetenschapscommissie

Deze Wetenschapscommissie maakt inzichtelijk welk onderzoek er in het Albert Schweitzer ziekenhuis loopt en adviseert bij het opzetten en uitvoeren ervan. Hiertoe worden ook workshops gegeven over methodologie en statistiek. Alle ziekenhuisdisciplines die onderzoek verrichten, zijn vertegenwoordigd in de Wetenschapscommissie. Zij geven inhoudelijke sturing aan alle onderzoeksactiviteiten in het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Bij de Wetenschapscommissie kunt u terecht voor: 

  • Ondersteuning bij het maken van een onderzoeksprotocol en bijbehorende documenten;
  • Statistische/epidemiologische ondersteuning in de verschillende fasen van een onderzoek: van de ontwikkeling van een protocol en dataverwerking tot analyse en publicatie;
  • Aanvraag stipendium ter financiële ondersteuning van onderzoekers (zodat zij zich voor een periode van maximaal vier maanden fulltime bezig kunnen houden met researchactiviteiten);
  • Kwaliteitshandboek toegepast wetenschappelijk onderzoek (in ontwikkeling);
  • Faciliteiten zoals SPSS en EndNote;
  • Onderwijs op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.


Daarnaast organiseert de Wetenschapscommissie jaarlijks een Wetenschapsdag. Tevens publiceert de commissie een Wetenschappelijk jaaroverzicht. Op deze manier worden meer overzicht en structuur in het wetenschappelijke beleid gewaarborgd. Tevens publiceert het Albert Schweitzer ziekenhuis tweemaal per jaar het Wetenschappelijk tijdschrift Albert Schweitzer ziekenhuis (WASz).