Onderzoeken: bron van kennis en inspiratie

Diverse medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis verrichten onderzoek op verschillende vakgebieden. Niet alleen medisch specialisten en A(N)IOS, maar ook paramedici en verpleegkundigen benaderen hun vak steeds vaker met een wetenschappelijke onderbouwing.

De Wetenschapscommissie voorziet onderzoekers in het Albert Schweitzer ziekenhuis graag van informatie en ondersteuning met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te realiseren, werkt de Wetenschapscommissie samen de WOAC (Wetenschappelijk Onderzoek Advies Commissie, voorheen lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)).

METC

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een lokale toetsingscommissie, de WOAC. De WOAC beoordeelt de bij haar ingediende wetenschappelijke onderzoeken (trials) op de lokale uitvoerbaarheid in het ziekenhuis. Ieder lid van de commissie bekijkt vanuit zijn of haar specialisme of een trial lokaal uitvoerbaar is. Indien nodig worden suggesties/aanbevelingen gedaan. Hierover wordt advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit in zijn vergadering – met inachtneming van het advies van de WOAC– of een studie kan starten in het ziekenhuis of niet.

Goedkeuringsbrieven worden namens Raad van Bestuur verzonden aan de onderzoeker met een kopie aan 1 lid van de WOAC, de bedrijfsleider van betreffende afdeling, de (eventuele) onderzoeker van een ander ziekenhuis, de (eventuele) sponsor en de (eventuele) researchverpleegkundige. De commissie werkt altijd volgens een reglement.

Publicaties

Alle publicaties die jaarlijks vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis verschijnen, worden gebundeld in een Wetenschappelijk Jaarboek. Dit publicatieoverzicht geeft enerzijds een goed beeld van wat er aan wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden in het ziekenhuis. Anderzijds biedt het Jaarboek een helder inzicht in de maatschappelijke bijdrages die de medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis jaarlijks met hun onderzoeken leveren.

De artikelen uit het publicatieoverzicht die in PubMed zijn opgenomen kunt u zoeken via deze link