Werkkring

• Medisch Kleuterdagverblijf: 1981-1991
• Raad voor de Kinderbescherming: 1991-2001
• Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid: 2001-2008

Werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis sinds oktober 2008.

Naar boven