Do domu

Lekarz lub pielęgniarka powie panu/-i kiedy można już iść do domu. Podczas rozmowy dotyczącej wypisu ze szpitala, zostaną omówione różne sprawy, między innymi:

  • Zażywanie lekarstw;
  • Jedzenie;
  • Ewentualnie kontynuacja leczenia.

Pan /-i  otrzyma kartę z terminem następnej wizyty u lekarza w poliklinice.
Lekarz domowy otrzyma pismo, w którym opisany będzie przebieg hospitalizacji oraz informację o tym, czy będzie jeszcze dalsze leczenie.

Opieka w domu
Czasem po wypisaniu ze szpitala będzie potrzebna panu/-i jeszcze opieka. Chodzi tu o różnego rodzaju opiekę: od skomplikowanej medycznej pomocy do np. paru godzin pomocy domowej.
W szpitalu Albert Schweitzer jest specjalny oddział zajmujący się organizowaniem pomocy w domu. Ten oddział nazywa się biurem transferowym „het transferbureau”. Pielęgniarka zawiadomi to biuro w razie potrzeby.

Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in