Verpleegkundig leiderschap: jij bent onmisbaar!

Wil jij invloed uitoefenen op je dagelijks werk? Als verpleegkundige is het tonen van leiderschap ontzettend belangrijk. Het houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt over de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. En daarmee invloed uitoefent op de kwaliteit, effectiviteit en patiëntgerichtheid van de zorg. 

Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis en zijn van onmisbare waarde. Het is allang niet meer zo dat verpleegkundigen enkel doen wat dokters of leidinggevenden zeggen. Het verpleegkundige beroep is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Er gaat steeds meer aandacht uit naar het stimuleren van verpleegkundig leiderschap en het tonen van zelfregie. 

Invloed op besluitvorming 
Sinds vorig jaar hebben we als verpleegkundige beroepsgroep binnen het ASz een structurele ingang bij het bestuur. Dit komt door de transformatie van  de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) tot het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Met meer inspraak en invloed als gevolg. Zo worden verpleegkundigen vooraf al betrokken bij besluiten die invloed hebben op onze beroepsinhoud- en ontwikkeling. Het VSB werkt daarnaast nauw samen met de kwaliteitsgroepen en zoekt de verbinding met belangrijke projecten binnen het ziekenhuis. 

Bovendien worden verpleegkundigen vertegenwoordigd in de strategische besluitvorming binnen het ziekenhuis, hiervoor is een Chief Nursing Officer (CNO) in dienst. De CNO vormt de schakel tussen het beleid, de werkvloer en de verpleegkundige beroepsgroep.

Jouw stem is waardevol
Van scholing tot onderzoek, tot het inzetten van verbetertrajecten. In het ASz zijn er tal van mogelijkheden om je als verpleegkundige te ontwikkelen en je stem te laten horen in het verbeteren van processen en de werkomgeving. Door bijvoorbeeld met andere verpleegkundigen te brainstormen over wat er beter kan binnen het verpleegkundige beroep en door deel te nemen aan kwaliteitsgroepen als kwaliteitsbevorderaar. Hierin worden allerlei actuele verpleegkundig-brede thema’s behandeld zoals: klinisch inzicht, kwetsbare ouderen, medicatie en arbo & vitaliteit. 

Invloed op onze zorg
Door al deze ontwikkelingen krijg je als verpleegkundige in het ASz de mogelijkheid om met extra werkplezier te groeien in je vak en verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van ons mooie beroep. Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Waar zie jij kansen? Wat kan beter? Hoe laat jij je stem horen? Binnen het VSB krijg je de mogelijkheid om onze zorg nog sterker te beïnvloeden. 
 

Invloed uitoefenen als verpleegkundige, hoe zou jij het doen?

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven