Privacy statement werkenbijasz.nl

We gaan met de grootste zorgvuldigheid om met jouw gegevens en vinden het belangrijk dat je weet wat we met jouw gegevens doen. Hieronder leggen wij in het kort uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Websitebezoek

Wanneer je onze website werkenbijasz.nl bezoekt, maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website(s) van het Albert Schweitzer ziekenhuis beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren.

Op de websites van het Albert Schweitzer ziekenhuis worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies staan standaard aan en kun je niet uitzetten. Dankzij deze cookies kun je door onze website navigeren en van de functies gebruikmaken.

Analytische cookies

Cookies waarmee wij anoniem het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies staan standaard aan maar kun je uitzetten via ‘cookie-instellingen’. Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen, het aantal websitebezoeken bijhouden en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Deze inzichten helpen ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren. Het ASz gebruikt de via deze cookies verkregen informatie enkel om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal nooit je volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste deel van je IP-adres. Voor meer informatie kun je terecht bij het Privacybeleid van Google.

Tracking cookies

Dit zijn cookies om je relevante advertenties te kunnen tonen. Deze cookies staan standaard uit en kun je aanzetten in de 'cookie-instellingen'. We kunnen je dan gericht bereiken over werken bij het ASz. Trackingcookies, ook wel marketingcookies of reclamecookies, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte advertenties getoond worden. Voor het gebruiken van tracking cookies is de geïnformeerde toestemming van jou als gebruiker vereist. Indien je deze cookies wilt accepteren, word je verzocht via de button akkoord te gaan met het gebruik ervan door actief en bewust het schuifje van ‘uit’ naar ‘aan’ te bewegen.

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen jouw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren jouw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen hiermee dan ook geen persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Online solliciteren

Wanneer je online solliciteert, vragen we je om de volgende gegevens in te vullen: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, referenties (optioneel), jouw cv en motivatiebrief en mogelijk andere bijlagen die je zelf toevoegt.

Deze gegevens worden opgeslagen in een database van sollicitanten die gebruikt wordt voor werving- en selectiedoeleinden. Ook is het hierdoor mogelijk om een overeenkomst voor te bereiden. Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Als we geen dienstverband met elkaar afsluiten, worden jouw gegevens na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Een uitzondering hierop is wanneer je in het sollicitatieformulier hebt aangegeven dat wij jouw gegevens maximaal 1 jaar mogen bewaren. Zo kunnen we je nog eens benaderen wanneer er een andere mogelijk geschikte functie voor jou vrijkomt.

Privacy persoonsgegevens

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt geregeld hoe een organisatie moet omgaan met persoonlijke gegevens die bijvoorbeeld worden vastgesteld in een database met sollicitaties.

Het ASz respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • je vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Functionaris Gegevensbescherming

Conform de AVG heeft het ASz ook een functionaris gegevensbescherming (FG) die een controlerende, informerende en adviserende rol heeft ten aanzien van de naleving van de privacywetgeving in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonsgegevens. De FG binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis is Leontine de Waal. Zij is bereikbaar via (078) 652 36 05, via (078) 652 34 79 of via privacy@asz.nl.

Zijn jouw gegevens veilig in onze database?

Het ASz zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij conformeren ons aan de NEN 7510: 'Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg'. Deze normering omvat de passende technische en organisatorische maatregelen die het ziekenhuis moet nemen om persoonsgegevens op een veilige en adequate manier te kunnen verwerken. Onderdeel van de organisatorische maatregelen vormt de structurele controle van de loggegevens (controle op onrechtmatige inzage van dossiers).

Het ASz werkt met de software van Afas, een organisatie die veiligheid hoog in het vaandel heeft. Hun veiligheidsmaatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG en is ISO27001 gecertificeerd. Uiteraard is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Afas, waarin is vastgelegd dat zij de AVG naleven.

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven