Zelfregie stimuleren... op z’n Jarno’s

Van stagiair naar afdelingshoofd. Jarno deed het! “Na mijn stageperiode ben ik acht jaar geleden gestart als leerling verpleegkundige en sindsdien ben ik blijven plakken.” Na de opleiding tot verpleegkundige, ging Jarno aan de slag als verpleegkundige in het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Mijn interesse voor leidinggevende taken werd steeds groter. Om er zeker van te zijn dat ik de stap naar afdelingshoofd wilde maken, volgde ik een managementopleiding. Het bleek bij me te passen en zo geschiedde! Momenteel is Jarno afdelingshoofd van onze afdeling interne geneeskunde.”

Veelzijdige functie

“Hoe mijn dag eruitziet? Allereerst ben ik er vroeg bij en vind je me al rond 07.30 uur in het ziekenhuis. Ik ontmoet de verpleegkundigen van de nachtdienst en start rustig op met het lezen van mijn e-mail. Vervolgens doe ik een dagstart met het team van de dagdienst. Ik vind het fijn om samen de dag te beginnen zodat ik op de hoogte ben van de patiënten die op de afdeling liggen en de zorgzwaarte. Om 08.30 uur is er een beddenoverleg en checken we wat de beddenstand is in relatie tot de personeelsplanning. De rest van de dag heb ik veel overleggen en projecten waar ik me mee bezig houd. Van een capaciteitsoverleg met andere afdelingshoofden tot het schakelen met P&O en de kwaliteitsafdeling tot gesprekken met medewerkers.”

Anderen in hun kracht zetten

“Ik vind het belangrijk dat mijn deur altijd openstaat en mensen hun ei bij mij kwijt kunnen. Leidinggeven staat voor mij gelijk aan mensen in hun kracht zetten en van iedereens expertise gebruikmaken. Ik daag mijn team graag uit om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en zelf oplossingen te bedenken. Ik hoop dat ik ze kan prikkelen om het beste uit zichzelf te halen.”

Verpleegkundig Stafbestuur

“Vanuit mijn eigen ervaring als verpleegkundige weet ik hoe fijn het is als je de vrijheid en tools krijgt aangereikt om zelf de dingen op te lossen. Ik krijg er energie van om als afdelingshoofd zelfregie te stimuleren door mijn team te faciliteren, te coachen en samen verder te groeien.”

“Naast mijn functie als afdelingshoofd ben ik ook vicevoorzitter van het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Het VSB heeft een eigen plek aan de bestuurstafel om invloed uit te oefenen op wat het verpleegkundig beroep raakt, of waar verpleegkundigen iets van vinden. Van meedenken op bestuurlijk niveau tot het bespreken van simpele dingen op de werkvloer. Mijn voorzitterschap in de VSB is echt een toevoeging aan mijn werk. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren aan het verder brengen van het verpleegkundige beroep.”

Veel ontwikkelmogelijkheden

“Wat ik zou willen meegeven aan mensen die twijfelen over een baan in de zorg? Doen! De zorgsector is altijd in ontwikkeling en je kunt ontzettend veel kanten op. In het ASz zijn er veel mogelijkheden om stappen te zetten in je carrière. Daarnaast kun je een belangrijke bijdragen leveren aan de maatschappij, hoe mooi is dat!”

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven