Spoedeisende hulp

Onze SEH is één van de grootste in Nederland. En dit is duidelijk zichtbaar als je de afdeling oploopt. Ook typerend is de ontspannen sfeer op deze acute afdeling. Verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, internisten en artsen werken samen om de beste zorg te kunnen verlenen. Onze SEH is de ideale plek om een grote variatie aan patiënten te zien en de juiste (acute) zorg te verlenen. En dat in een hecht team waar ook nog eens ruimte is voor ontwikkeling en eigen inbreng.

Naar boven