Verpleegkundige mbo

Als verpleegkundige zorg je voor mensen en voer je verpleegtechnische handelingen uit. Je geeft voorlichting en advies en je coördineert de zorgverlening. Een afwisselend beroep dus, waar je veel voor mensen kunt betekenen.

Opbouw van de opleiding
Tijdens de opleiding leer je vaardigheden zoals het wassen en aankleden van patiënten, maar ook over het toedienen van medicijnen. Daarnaast leer je hoe je een verpleegplan voor een patiënt opstelt, waarin onder meer de behandeling staat beschreven en hoe je rapporten schrijft over de toestand van de patiënt. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden die je nodig hebt om de patiënt op de juiste manier over zijn ziekte of handicap voor te lichten en op zijn gemak te stellen.

Duur en start van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar. Het Da Vinci College verzorgt het theoretische deel. De opleiding start met een voorbereidende periode van twee jaar. Vanaf het eerste leerjaar zijn er stages in de beroepspraktijk. Hiervoor ontvang je een stagevergoeding conform de Cao Ziekenhuizen.

Je kunt vanaf het derde leerjaar er ook voor kiezen om de opleiding te vervolgen in de BBL-route. Hiervoor kan je solliciteren in week 2/3, dus medio januari, nadat de vacature op deze site is geplaatst. Kijk hier welke vacatures we hebben.

Salaris en collegegeld
Tijdens de BBL-route ga je regelmatig naar school (gemiddeld een dag per week) en werk je drie dagen in het ziekenhuis. Tijdens de schoolvakanties werk je 32 uur, conform je leerarbeidsovereenkomst. Vanaf het derde leerjaar zijn de kosten voor de opleiding volledig voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Je ontvangt salaris en reiskosten volgens de Cao Ziekenhuizen en het ziekenhuis betaalt het collegegeld en studieboeken.

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven