Medisch Pedagogisch Zorgverlener

Een onderzoek of een operatie in het ziekenhuis kan kinderen de stuipen op het lijf jagen! Als Medisch Pedagogisch Zorgverlener help je hen over de eerste schrik heen. Je bent getraind in de begeleiding van kinderen die geconfronteerd worden met ziekte, opname en behandeling in het ziekenhuis. Ook de ouders/ verzorgers kunnen jouw raad vaak goed gebruiken.

Als Medisch Pedagogisch Zorgverlener bied je creatieve activiteiten, observatie en rapportage aan en zo probeer je problemen in de ontwikkeling, de opvoeding en het functioneren van het kind te voorkomen. Je weet veel over de ontwikkeling van kinderen en wat voor reacties kinderen kunnen geven op het ziek zijn. Om kinderen af te leiden tijdens onderzoeken beheers je verschillende technieken.

Om Medisch Pedagogisch Zorgverlener in het ziekenhuis te worden volg je in ieder geval een hbo-opleiding. Er zijn verschillende opleidingen die je hiervoor kunt volgen. Deze worden hieronder toegelicht. Deze opleidingen kun je aan een flink aantal hogescholen volgen. Heb je in de toekomst interesse in het werken als Medisch Pedagogisch Zorgverlener in het Albert Schweitzer Ziekenhuis? Zorg dan dat je eerst een relevant hbo-diploma haalt en houd al vroegtijdig onze site in de gaten voor eventuele stages en vacatures!

De opleiding Pedagogiek

Je bent maatschappelijk betrokken en wilt het verschil maken in de levens van kinderen en jongeren. Je hebt belangstelling voor opvoeding, bent praktisch en sociaal en biedt een luisterend oor. Niet alleen aan de kinderen en jongeren zelf, maar ook aan de ouders en professionals om hen heen. Pedagogiek is meer dan alleen ‘het werken met kinderen’. Hoe kun je ouders begeleiden met opvoedvragen? Hoe ondersteun je een kind op school met autisme? Hoe kun je het ontsporen van jeugdigen helpen voorkomen? Kun je de relatie tussen pubers en hun ouders ondersteunen? Tijdens de opleiding pedagogiek leer je hoe je kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders in die vraagstukken kunt begeleiden, adviseren en ondersteunen.

De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Tijdens de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) leer je hoe je op een methodische wijze hulp verleent aan jeugdigen en volwassenen met problemen. Tijdens je studie specialiseer je je in een bepaalde doelgroep, zoals verslaafden, gehandicapten of ouderen. Als sociaal pedagogisch hulpverlener help of ondersteun je mensen in hun woon- en leefsituatie. Vaak gaat het om mensen die door bijzondere omstandigheden, beperkingen of belemmeringen niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig wonen, werken, zorgen voor de dagelijkse dingen en samenleven met anderen is voor hen vaak een probleem. Daarom krijgen zij ondersteuning, begeleiding of opvang. Bijvoorbeeld in een instelling, een dagactiviteitencentrum, een werkproject of begeleid wonen project. Als SPH'er zorg je voor deze professionele hulp en ondersteuning. De SPH'er activeert en organiseert, maar altijd in een hulpverleningssituatie.

Bij een aantal hogescholen maakt de opleiding SPH onderdeel uit van de hbo-opleiding Social Work.

De opleiding Social Work

Social Work is een brede sociale bacheloropleiding met verschillende majors (specialisaties) die per hogeschool variëren. Bij de Avans Hogeschool kun je bijvoorbeeld kiezen uit de majors Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), bij de Hogeschool van Amsterdam heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor Pedagogiek.

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven