Verpleegkundige MBO

Als verpleegkundige verzorg, verpleeg en begeleid je mensen die zorg nodig hebben. Dat kunnen mensen zijn met een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook pasgeboren kinderen, (chronisch) zieken of ouderen. Een verpleegkundige ondersteunt patiënten op allerlei manieren. Denk daarbij aan verbanden aanleggen of injecteren, maar ook aan sociale en psychische zorg. Als verpleegkundige heb je nauw contact met de zorgvrager en familie.

In dit werk is het heel belangrijk dat je vakkundig en betrouwbaar bent én stevig in je schoenen staat. Maar je doet dit werk nooit alleen. Je werkt altijd samen met collega’s en andere hulpverleners, zoals artsen, doktersassistenten en fysiotherapeuten. Sámen zetten jullie je in voor een lach op het gezicht van de patiënt. 

Vanaf het derde leerjaar van de opleiding mbo-Verpleegkunde kan je komen werken & leren in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Je kiest dan voor de BBL-route, ofwel de BeroepsBegeleidende Leerweg. Dat betekent vier dagen per week werken (en leren) in het ziekenhuis en één dag in de week naar school.

Wat word je? En waar?

Je wordt verpleegkundige in het ziekenhuis! 

Meer dan de helft van de verpleegkundigen werkt in een ziekenhuis, maar je kunt in meerdere werkvelden aan de slag. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, in een huisartsenpraktijk, in een verpleeghuis, een psychiatrische instelling of in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor de opleiding heb je:

  • minimaal een vmbo-diploma (theoretische leerweg).

Inhoud van de opleiding

Tijdens de vier jaar durende opleiding mbo-Verpleegkunde leer je o.a. hoe je:

  • verschillende verpleegtechnische handelingen correct uitvoert (zoals wonden schoonmaken en verbanden aanleggen);
  • professionele zorg en aandacht biedt aan patiënten;
  • medicatie toedient;
  • ondersteuning biedt bij chronische en revaliderende patiënten;
  • voorlichting geeft aan zorgvragers en familie;
  • omgaat met specifieke ziektebeelden, zoals dementie;
  • de verpleegsituatie bespreekt en rapporteert;
  • en hoe je een teamoverleg voert.

Op school leer je in de praktijkvakken de juiste kennis, vaardigheden en werkhouding voor het verpleegkundig beroep. Vakken die je volgt zijn onder andere: Ontwikkelingspsychologie, Anatomie/pathologie (ontleedkunde), Omgangskunde en Huishoudkunde & Verpleegkunde.

Daarnaast komen verschillende zorgcategorieën aan bod, zoals: verstandelijk beperkten, kraamzorg, chronisch zieken en geriatrische ziekenverzorging (ouderenzorg).

De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je ‘Proeve van bekwaamheid’ (praktijkexamen) en je diploma.

Over de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar en start één keer per jaar in september. De eerste twee jaar volg je voltijds. Vanaf het derde leerjaar kun je de keuze maken om de opleiding voltijds of via de BBL-route voort te zetten. Kies je voor de BBL-route dan kan je in ons ziekenhuis aan de slag als leerling verpleegkundige. In januari start bij ons altijd de sollicitatieprocedure voor dit werken & leren opleidingstraject. Als je wordt aangenomen kom je in dienst van ons ziekenhuis. Je gaat dan vier dagen in de week bij ons werken en één dag ga je naar school. 

Wij hebben een samenwerkingsverband met het Da Vinci College in Dordrecht (direct naast het ziekenhuis).

Kosten

Bij de BBL-route zijn de opleidingskosten vanaf het derde leerjaar voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Je krijgt vanaf dat moment een leer-arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week én het daarbij behorende salaris (conform de CAO Ziekenhuizen).

De kosten voor de eerste twee jaar van de opleiding zijn voor je eigen rekening. Deze kosten vind je op de site van het Da Vinci College zelf.  

Het Albert Schweitzer ziekenhuis op Social Media

Werken bij ASz op Instagram

Bekijk onze Instagram feed

Naar boven