Klinische Neurofysiologie

Klinische neurofysiologie is een bijzonder dynamisch vakgebied binnen het specialisme Neurologe. Je verricht metingen aan het zenuwstelsel (hersenen, zenuwen en spieren) om erachter te komen wat voor soort aandoening een patiënt heeft. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ziektes als epilepsie of spierziekten. Je moet als het ware nieuwsgierig zijn om uit te zoeken wat er precies aan hand is. Je plezier haal je uit door deze soms ingewikkelde ‘puzzel’ op te lossen en zo tot een diagnose te komen. Dit doe je door enerzijds technisch onderlegd zijn; je werkt namelijk met hoogwaardig technische apparatuur. Anderzijds moet je ook goed kunnen omgaan met patiënten. De onderzoeken die je verricht kunnen best als spannend worden ervaren en daarbij ondersteun je de patiënt om hem/haar op zijn gemak te stellen. 

Wat word je? En waar?

Als laborant klinische neurofysiologie (KNF) werk je op veel allerlei afdelingen in het ziekenhuis. Zo werk je op de polikliniek Neurologie, maar ook op IC, Spoedeisende hulp, operatiekamer en verschillende verpleegafdelingen. Tijdens de duale opleiding verdiep je je zowel in technische als communicatievakken, dat maak het heel afwisselend. Het leuke is dat je deze kennis ook direct in de praktijk kan brengen onder begeleiding van een ervaren collega of als je verder bent in je opleiding ook volledig zelfstandig. De theorie, lessen en examens volg je via de Leidse onderwijsinstellingen (LOI) en het praktijkdeel vindt plaats in het opleidingsziekenhuis.

Toelatingseisen voor de opleiding

  • Havo-diploma
  • Vwo-diploma
  • Mbo 4-diploma
  • Propedeusegetuigschrift (hbo of wo)
  • Diploma kort hbo-programma LOI Hogeschool
  • Behaalde 21+-toets

Daarnaast moet je solliciteren voor een werkplek bij een opleidingsbevoegd ziekenhuis. 

Kosten van de opleiding

Het jaarlijkse collegegeld- en examengeld wordt volledig vergoed door het opleidingsziekenhuis. Daarnaast ontvang je elke maand een leerlingensalaris vanuit het ziekenhuis.

Enthousiast geworden? Wil je meer weten of een dagje meelopen? Neem gerust contact met ons op. 

Zorg met hoofd, hart en ziel

Naar boven