Sollicitatieprocedure

Wilt u werken in het Albert Schweitzer ziekenhuis? Kijk dan bij onze actuele vacatures.

Ziet u een interessante vacature? Dan kunt u uw motivatie en CV via het digitale sollicitatieformulier versturen. Let op: sollicitaties die per post of per mail worden verstuurd, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Alle correspondentie verloopt per mail. Dus is het van belang dat u uw mail regelmatig checkt.

Interne/externe sollicitanten
Vacatures die uitsluitend bestemd zijn voor medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis (interne sollicitanten), zijn terug te vinden via Insite van het ziekenhuis. Vacatures die op de website van het ziekenhuis staan, staan open voor zowel interne als externe sollicitanten. Voor deze vacatures geldt conform het vacaturebeleid dat interne sollicitanten voorrang hebben. De selectieprocedure voor externe sollicitanten wordt gestart als er geen interne sollicitant voor de vacature gevonden is.

Reactie vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis
Indien u reageert op een vacature ontvangt u niet direct een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging ontvangt u binnen 3 werkdagen. Heeft u binnen 3 werkdagen geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met Team Werving & Selectie.

Als externe sollicitant ontvangt u (indien u voor het eerst bij ons solliciteert) naast uw bevestigingsmail tevens een mail met een link naar de portal Outsite werken in het ASz. Via deze portal kunt u de stand van zaken bekijken van uw sollicitatie(s). Wilt u solliciteren op andere vacatures van ons ziekenhuis, dan kunt u de vacatures vinden via deze portal. Klik op de betreffende vacature en u kunt solliciteren. Voordeel is dat u niet meer al uw gegevens hoeft in te vullen. Let op: het is daarom van belang dat u de mail met de link bewaart.

Zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van de vacature ontvangt u per mail bericht of u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, danwel wordt afgewezen of in portefeuille gaat. Het kan voorkomen dat de selectie langer duurt dan verwacht. Indien u binnen 2 weken na de officiële sluitingsdatum nog geen bericht heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Team Werving & Selectie.

Verlenging van de vacature
Als er onvoldoende (gekwalificeerde) reacties zijn binnengekomen op een vacature, dan wordt de vacature verlengd. Wilt u weten of de vacature (waarop u heeft gereageerd) is verlengd? Kijk dan bij onze actuele vacatures.

Open sollicitatie
De mogelijkheid bestaat om een open sollicitatie te doen. Dit kunt u doen via de “vacature” Open sollicitatie. Indien uw open sollicitatie interessant is voor ons ziekenhuis, dan ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Ontvangt u GEEN ontvangstbevestiging, dan betekent dit dat wij uw open sollicitatie niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u zo veel mogelijk gericht te solliciteren.

Sollicitatiegesprek
Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek wordt per mail verstuurd. Soms gebeurt het dat een sollicitatiegesprek op zeer korte termijn plaatsvindt. Het is dus belangrijk dat u regelmatig uw mail checkt. In de uitnodiging staat vermeld wanneer, hoe laat en waar het gesprek plaatsvindt en wie uw gesprekspartners zijn. Soms volgt er na dit gesprek een tweede gesprek (aansluitend of op een andere datum). Bij sommige functies kan een assessment een onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Aanname
Bent u aangenomen? Welkom nieuwe medewerker van het Albert Schweitzer ziekenhuis! Voordat u daadwerkelijk in dienst treedt, krijgt u eerst nog een arbeidsvoorwaardengesprek met één van onze personeelsfunctionarissen. De personeelsfunctionaris neemt contact met u op voor dit gesprek. U ontvangt per mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. In deze mail staat een link voor het invullen van het indiensttredingsformulier. U dient dit formulier een week vóór het arbeidsvoorwaardengesprek in te vullen. Is het arbeidsvoorwaardengesprek op zeer korte termijn, dan moet u het formulier zo spoedig mogelijk invullen.