E.M. (Erik) von Meyenfeldt

Persoonlijk
Tijdens zijn opleiding tot chirurg aan het AMC te Amsterdam en Tergooiziekenhuizen in Hilversum kregen voor Erik von Meyenfeldt de chirurgische oncologie en de longchirurgie steeds meer de nadruk. Om zich naast de chirurgische oncologie verder te verdiepen in de longchirurgie, heeft hij als fellow thoraxchirurgie in Engeland gewerkt en de vervolgopleiding longchirurgie in Heerlen gedaan. Met name de minimaal invasieve longoperaties en de mogelijkheden die dat biedt om mensen goed en snel van een operatie te laten herstellen hebben zijn speciale aandacht. Vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het AmsterdamUMC doet hij, met collega’s uit het ASz, landelijk onderzoek naar goede voorbereiding op longoperaties (prehabilitatie) en naar manieren om mensen optimaal te laten herstellen na longoperaties (ERATS: “Enhanced Recovery After Thoracic Surgery”).

Ook worden in het ASz patiënten behandeld met borstkasafwijkingen (zoals trechterborst) en worden kijkoperaties uitgevoerd in de borstkas tegen overmatig zweten aan handen en oksels (Hyperhidrosis).

Naast de longchirurgie, bestaat zijn takenpakket in het ASz uit de behandeling van patiënten met hoofd/hals problemen, zoals voornamelijk schildklier- en bijschildklieraandoeningen. Ook is hij betrokken bij borstkanker-, melanoom- en maag-/darmchirurgie.

Erik von Meyenfeldt: “Al onze patiëntengroepen hebben te maken met ingewikkelde zorgprocessen, waarbij veel verschillende zorgverleners samenwerken om een patiënt te begeleiden. Ik vind het belangrijk dat wij als zorgverleners patiënten en hun naasten zo goed mogelijk informatie geven, zodat wij samen met de patiënt tot de best mogelijke behandelkeuze komen. Ik ben heel blij met de goede samenwerking met andere zorgverleners binnen het ASz, zoals op afdelingen als de Breast Clinic en het Centrum voor Longkanker. Maar ook de regionale samenwerking, zoals voor schildklieraandoeningen in het ‘Schildkliernetwerk’, zorgen dat wij steeds beter die ingewikkelde zorg op maat kunnen bieden.”

Opleiding / werkervaring

 • 2019-heden: Onderzoeker ERATS-project, AmsterdamUMC/ASz
 • 2013-heden: Longchirurg/Chirurg Oncoloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht
 • 2011-2012: Vervolgopleiding (CHIVO) Longchirurgie in het Atrium MC (nu Zuyderlandziekenhuis) in Heerlen
 • 2010-2011: Fellow Thoraxchirurgie, Glenfield Hospital, Leicester, VK
 • 2004-2009: Opleiding tot chirurg in Tergooiziekenhuizen in Hilversum en het AMC in Amsterdam; aandachtsgebied Chirurgische Oncologie en Longchirurgie

Nevenactiviteiten

 • Lid tumorwerkgroep endocriene tumoren ASz
 • Lid tumorwerkgroep longoncologie ASz
 • Lid oncologiecommissie ASz
 • Lid certificeringscommissie Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie
 • Lid Wetenschappelijke Commissie Dutch Lung Cancer Audit surgery (DLCAs)
 • Organisatie Lung Surgical Rounds West; halfjaarlijkse nascholing longchirurgen regio Zuidwest Nederland
 • Voorzitter nationale richtlijncommissie 'Richtlijn optimalisatie van zorg bij longresecties'

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicUw behandelteamChirurgieE.M. (Erik) von Meyenfeldt
Naar boven