Privacystatement

De Breast Clinic is onderdeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Als ziekenhuis vinden wij uw privacy belangrijk. In dit privacystatement leest u hoe het Albert Schweitzer ziekenhuis met uw persoonsgegevens omgaat.

Website 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan het Albert Schweitzer ziekenhuis. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis die uw persoonsgegevens verwerken, houden zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
 
Functionaris Gegevensbescherming
Binnen het ziekenhuis is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die een controlerende en adviserende rol heeft ten aanzien van de naleving van de privacywetgeving (AVG) in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u of gegevens die te herleiden zijn naar u. Dit kan uw naam, adres of BSN nummer zijn, maar ook de gegevens over uw gezondheid, uw behandeling en uw medicatie. Gegevens over uw gezondheid worden ook bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het is de taak van de FG onder andere om al het beleid, de afspraken en werkwijzen rondom persoonsgegevens te toetsen of deze inderdaad voldoen aan de wetgeving. Tevens adviseert de FG het Albert Schweitzer ziekenhuis inzake de privacywetgeving.
 
Contact
De Functionaris Gegevensbescherming binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis is mevrouw L. de Waal. 
Zij is bereikbaar op (078) 652 36 05 of tel. (078) 652 36 04 en via de e-mail: privacy@asz.nl.
 
Bezoekersstatistieken 
Als u de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Het Albert Schweitzer ziekenhuis maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.
 
Links 
Op de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis staan links naar websites van andere organisaties. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 
Opslag gegevens 
Via de website van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunt u ook informatie opvragen over onze zorg. U moet dan een formulier invullen waarop ook om uw persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons informatiesysteem.
 

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicPrivacystatement
Naar boven