Zorgpad

Onderzoeken bij de Breast Clinic

Als u te horen krijgt dat er een borstonderzoek nodig is, wilt u uiteraard zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom bent u verwezen naar de Breast Clinic. Bij de Breast Clinic worden alle onderzoeken in één dag gedaan. (Als u bloedverdunners gebruikt kan het zijn dat een eventuele punctie of biopsie op een andere dag gedaan wordt.) 

Hieronder leest u stap voor stap hoe de periode van onderzoek en diagnose verloopt.

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicDoorverwezen
 1. Voorbereiding

  Zo bereidt u zich goed voor

  • Gebruik twee dagen voor het onderzoek geen bodylotion, zalf of poeder op uw borsten.
  • Denkt u alvast na over de vraag of borstkanker in de familie voor komt. Vraag er zo nodig naar bij familieleden. Zo ja dan is het belangrijk te weten om welke familieleden het gaat (moeder, zussen, nichten) en de leeftijd waarop de borstkanker werd ontdekt. Wilt u deze informatie thuis opschrijven en meenemen naar uw afspraak?
  • Als u erg gevoelige borsten heeft, kunt u voor het onderzoek een paar Paracetamol-tabletten innemen. U mag geen andere pijnstilling gebruiken.
  • Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn? Bespreek dit dan vooraf met uw (huis)arts. 
  • Bent u recent zwanger geweest of geeft u borstvoeding?  Bespreek dit dan vooraf met  uw (huis)arts.
  • Neem iemand mee naar het onderzoek. U heeft direct na het onderzoek een gesprek over de uitslag met de radioloog. Het kan voor u dan prettig zijn dat u een vertrouwd persoon bij zich heeft.

   Meenemen naar het ziekenhuis

   • Verwijzing van de huisarts als deze niet al digitaal naar de Breast Clinic is gestuurd.
   • Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).
   • Uw zorgverzekeringsbewijs
   • Medicijnoverzicht!

 2. Mammografie

  De mammografie

  Uw afspraak begint met de mammografie (een röntgenfoto van uw borsten). Mamma is de Latijnse term voor borst.

  De mammografie wordt gemaakt door de radiodiagnostisch laborant. De beoordeling van de beelden wordt gedaan door de radioloog. 

  De laborant maakt meestal van iedere borst twee foto’s, vanuit twee richtingen: één verticaal en één horizontaal. 

  De laborant drukt uw borstweefsel zo compact mogelijk samen tussen twee kunststof platen. Dit samendrukken is nodig voor duidelijke foto's en om zo weinig mogelijk röntgenstraling te krijgen. Het samendrukken kan pijnlijk zijn. Vertel het de laborant als u erg pijnlijke borsten heeft. Zij kan hier dan rekening mee houden. 

  Bij de Breast Clinic gebruiken we Tomosynthese-techniek. Dit is een moderne techniek waarmee 3D- beelden gemaakt worden. Hiermee kunnen we beter kleine of onduidelijke afwijkingen in de borst opsporen.

  Een mammografie duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

 3. Echografie

  Echografie

  Bij een echografie wordt een afbeelding van de borst(en) en eventueel de oksel(s) gemaakt met ultrageluidsgolven. U ligt hierbij op de onderzoekstafel. Er wordt een gel op uw borst aangebracht. De radioloog onderzoekt uw borst door met een klein apparaatje over uw borst te bewegen. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven te meten, wordt het inwendige van het lichaam (de zachte weefsels) in beeld gebracht op een computerscherm. Het onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.

  Soms vindt de radioloog een aanvullende echografie niet nodig. Het wel of niet maken van een echografie is geen reden voor extra ongerustheid.

  Op deze foto krijgt u een indruk hoe de echokamer eruit ziet en ziet u hoe radioloog Elise Brouwers wat gel doet op het echo-apparaatje. Op de monitor achter het bed kan zij de beelden bekijken. 

 4. Uitslag onderzoeken

  Direct uitslag van de eerste onderzoeken

  Als de radioloog de foto’s bekeken heeft, wordt u opnieuw binnen gevraagd. Als u het prettig vindt, mag een familielid, partner of vriend(in) hierbij aanwezig zijn. Eventueel wordt er een gericht lichamelijk onderzoek gedaan. De radioloog onderzoekt uw borsten en/of oksels en vergelijkt de bevindingen met de gemaakte foto’s. U krijgt gelijk de uitslag van de foto’s en eventuele echografie te horen.

  Uw totale bezoek aan de Breast Clinic duurt ongeveer een uur.

 5. Punctie

  Zo nodig: punctie

  Als er in de borst een cyste (goedaardige vochtblaas) wordt gevonden, en deze pijnlijk is, kan de radioloog de cyste leegzuigen. Dit heet een punctie. Dit gebeurt met een dunne naald. Hierna is de cyste meestal geheel verdwenen. Het materiaal wordt zelden opgestuurd naar het pathologisch laboratorium.

  Bij een verdachte afwijking in de borst wordt ook een echografie gedaan van de oksel aan dezelfde zijde. Bij verdenking op een afwijkende lymfeklier in deze oksel wordt een punctie verricht uit die lymfeklier. Hierbij worden cellen opgezogen. Het materiaal wordt opgestuurd naar het pathologisch laboratorium.

  Bij een punctie wordt geen lokale verdoving gegeven. De prik van de verdoving voelt hetzelfde als de prik van de punctie. Een punctie kan ook gedaan worden als u bloedverdunners gebruikt.

 6. Biopsie

  Zo nodig: biopsie

  Als bij u een afwijking wordt gevonden, waarbij het niet zeker is dat het een goedaardige afwijking is, moeten er biopten (stukjes weefsel) uit deze afwijking in uw borst genomen worden. Hiermee kan de aard van de afwijking worden bepaald.

  Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u problemen met de bloedstolling? Dan nemen wij contact op met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven en met de arts die uw bloedstolling controleert. Eventueel stellen we de biopsie een aantal dagen uit.

  Echogeleide biopsie

  Als de afwijking zichtbaar is bij de echografie, vindt de biopsie direct tijdens het maken van de echo plaats. De radioloog zoekt met het echo-apparaat de afwijking op. Hierna geeft de radioloog met een injectie een plaatselijke verdoving. Dit kan gevoelig zijn. 
  Daarna maakt de radioloog een kleine snede in de huid. Dan wordt met een speciale holle naald een aantal kleine stukjes weefsel (biopten) uit de afwijking in de borst gehaald. Als er voldoende weefsel is verkregen, drukt de laborant de borst enige tijd goed af. Dit is om een bloeduitstorting te voorkomen of te beperken. Daarna krijgt u een hechtpleister op het wondje.

  Het materiaal wordt opgestuurd naar het pathologisch laboratorium.

  Stereotactische biopsie

  Als de afwijking alleen zichtbaar is op de mammografie, moet de biopsie gedaan worden met speciale röntgenapparatuur. Dit heet een stereotactische biopsie. Deze biopsie kan niet direct worden gedaan. U krijgt hiervoor een aparte afspraak. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder. 

 7. MRI

  Zo nodig: MRI-scan

  MRI is een aanvullend onderzoek en wordt alleen op indicatie aangevraagd door een specialist. Bij de Breast Clinic wordt een MRI als aanvullend onderzoek gedaan onder andere bij vrouwen die draagster zijn van een veranderd BRCA1- of BRCA2-gen waardoor ze een hoog risico op borstkanker hebben. Ook wordt soms nog een MRI gedaan om extra informatie te verkrijgen over de afwijking in de borst.

  De MRI kan meestal niet op dezelfde dag worden gedaan. U krijgt hiervoor een aparte afspraak. Meer informatie over de MRI leest u in de folder. 

  De uitslag van de MRI krijgt u van uw behandeld arts tijdens een volgend polikliniekbezoek.

  Hierboven ziet u de tafel waarop u komt te liggen als er een MRI-scan van uw borsten wordt gemaakt. U ligt op deze tafel op uw buik met uw borsten in de daarvoor bestemde vierkante openingen.  Boven de openingen ziet u nog net een rond kussentje waarop u met uw gezicht komt te liggen. U krijgt een koptelefoon op voor het geluid. Een MRI maakt namelijk harde 'kloppende' geluiden. Door de koptelefoon worden deze geluiden gedempt. 

 8. Uitslag vervolgonderzoeken

  De uitslagen van de aanvullende onderzoeken

  Als bij u aanvullende onderzoeken nodig waren, breekt een spannende tijd aan van wachten. Meestal vijf tot tien dagen.

  Wat gebeurt er allemaal in deze tijd?

  Het weggenomen vocht en weefsel moet worden onderzocht in het laboratorium. Dit duurt enkele dagen.

  Vervolgens worden de uitslagen besproken in een multidisciplinair team. Dit team bestaat onder andere uit een radioloog, chirurg, patholoog, oncoloog, radiotherapeut, plastisch chirurg, verpleegkundig specialist mammapathologie, mammacareverpleegkundige en coördinerend röntgenlaborante.

  De leden van het team bespreken de uitslagen met elkaar. Ieder doet dit vanuit zijn of haar eigen specialisme. Als de afwijking kwaadaardig blijkt te zijn, overleggen de teamleden met elkaar of er nog verdere onderzoeken nodig zijn en wat de beste behandelmogelijkheden zijn. Samen stellen zij een 'behandeladvies' op.

  Belangrijk gesprek

  Zodra het behandeladvies bekend is, bespreekt de chirurg of verpleegkundig specialist dit met u. U krijgt hiervoor een aparte afspraak op de Breast Clinic. Dit is natuurlijk een belangrijk en spannend gesprek. Tijdens dit consult hoort u of u wel of geen borstkanker heeft en wat de behandelmogelijkheden zijn. Bij dit gesprek is behalve de chirurg ook de mammacareverpleegkundige of doktersassistente van de Breast Clinic aanwezig. Zij zijn speciaal opgeleid om u na afloop van dit gesprek nog extra uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. Als er meerdere behandelingen mogelijk zijn kunt u samen met de chirurg de voors- en tegens bespreken. Als u bedenktijd nodig heeft, is dit uiteraard geen enkel probleem. Wellicht wilt u dit ook met uw naasten bespreken.

  Uiteindelijk stelt u samen met uw chirurg een persoonlijk behandelplan op. Dit behandelplan is voor u op maat gemaakt maar zal meestal bestaan uit één of meerdere stappen. 

  Meer informatie over deze stappen vindt u onder het volgende kopje: 'Diagnose borstkanker, wat nu?'  

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicDoorverwezen
Naar boven