Zorgpad

Borstreconstructie met huid van de buik (DIEP)

Bij de DIEP-methode (Deep Inferior Epigastric artery Perforatorlap) wordt de borst volledig gereconstrueerd met uw eigen weefsel. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt als er te weinig huid van goede kwaliteit is overgebleven. Er wordt dan huid en vetweefsel van de buik gebruikt. Dit kan alleen als er op die plek een huid- en vetoverschot bestaat (als u een buikje heeft). De plastisch chirurg kan op deze manier een borst reconstrueren zonder dat er een prothese nodig is.
De operatie duurt 6 tot 8 uur en u wordt ongeveer 5 tot 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Hieronder leest u stap voor stap hoe een borstreconstructie volgens de DIEP-methode verloopt. 

Bekijk hier ook de film.

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicBorstkanker, wat nu?BorstreconstructieBorstreconstructie met de 'DIEP-methode'
 1. Voor- en nadelen

  Voordelen

  • De borst voelt warm aan en ziet eruit als een natuurlijke borst.
  • U krijgt meteen een buikwandcorrectie
  • Uw borst wordt kleiner als u afvalt en groter als u aankomt

  Nadelen

  • Litteken over de breedte van uw buik
  • Verhoogt het risico op zwakke buikspieren
  • Lange operatie en langdurig herstel
 2. Voor de operatie

  Voor de operatie

  Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar, sintrom, aspirine, Ascal, etc.), moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met uw plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u wanneer tijdelijk moet stoppen met het innemen van deze medicijnen. Soms moet er nog bloed afgenomen worden.

  Stop met roken!

  Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. U zult vanaf enkele weken voor de operatie volledig moeten stoppen met roken. 

  Gesprek met de anesthesioloog

  Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aankunt, onderzoekt de anesthesioloog u een aantal weken voor de operatie. Dit is de preoperatieve screening.
  Als het nodig is, wordt u lichamelijk onderzocht. Soms is verder onderzoek nodig zoals bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje) of een longfoto.
  Soms stuurt de anesthesioloog u door naar bijvoorbeeld een internist, cardioloog of longarts.

  Gesprek met de intakeverpleegkundige

  Na het gesprek met de anesthesioloog heeft u meestal aansluitend een gesprek met de intakeverpleegkundige. De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname in het ziekenhuis. Als u zelf vragen heeft over uw operatie en uw opname, kunt u deze uiteraard ook stellen.

  Bloedvaten onderzoek

  Met een CT-scan wordt onderzocht of er geschikte bloedvaten in de onderbuik zijn. Als er geen geschikte vaten gevonden worden, is de DIEP-methode niet geschikt en zullen we met u bespreken of u een borstreconstructie volgens een andere methode wilt. 

 3. De operatie

  De operatie

  Bij de DIEP-methode wordt geen spierweefsel gebruikt, maar alleen onderhuids vet en huid van de onderbuik.

  Bron illustratie: KWF Kankerbestrijding

   
  Om het verplaatste weefsel toch van bloed te kunnen voorzien, wordt een klein bloedvat uit de buikspier vrijgemaakt. Deze wordt door middel van micro-vaatchirurgie aangesloten op grotere bloedvaten in de borstkas.

  Deze operatie duurt 6 tot 8 uur en u ligt ongeveer vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis
  De DIEP-methode laat een groot litteken op uw onderbuik achter. Vaak kunt u dit bedekken met ondergoed of badkleding.

  Complicaties

  Net als bij andere operaties kunnen ook bij een borstreconstructie complicaties optreden:

  • nabloeding
  • infectie
  • afsterving van weefsel

  Deze complicaties kunnen zich direct na de operatie(s) voordoen. 

  Nabloeding

  Door de operatie ontstaat onder de huid een ruimte die zich met bloed kan vullen. Dat bloed is afkomstig van de bloedvaatjes die tijdens de operatie zijn doorgesneden. Om een nabloeding te voorkomen, worden de bloedvaatjes zorgvuldig dichtgeschroeid of afgebonden. Toch kan het voorkomen dat een bloedvaatje weer open gaat en gaat bloeden. Dan ontstaat er een bloeduitstorting. In het wondgebied wordt een slangetje aangebracht waardoor bloed en weefselvocht afvloeien. Dit heet een drain. Soms ontstaat door een nabloeding een bloeduitstorting die zo groot is dat een operatie noodzakelijk is om het bloed te verwijderen.

  Infectie

  Bij 5 tot 18% van de borstreconstructies treedt een infectie op. Als daardoor de prothese infecteert, moet deze worden verwijderd. De kans op een geïnfecteerde prothese is groter als u:

  • rookt
  • overgewicht heeft
  • grote(re) borsten heeft

  Een ontsteking van de wond wordt meestal behandeld met antibiotica. Als er zich pus in de wond ophoopt, is het noodzakelijk dat de wond geopend wordt. Zo kan de pus weglopen. Meestal wordt er dan een drain aangebracht en zal de wond voorlopig gedeeltelijk open blijven. De wondgenezing zal daardoor extra tijd vergen. De kans bestaat dat het litteken op die plaats ingetrokken raakt. Correctie van dit litteken is later mogelijk.
  Nadat de wond is genezen kan opnieuw een prothese worden ingebracht als u dat wilt. Meestal is dan een expander nodig.

  Afsterving van weefsel

  Als de doorbloeding van het verplaatste weefsel, bijvoorbeeld bij de buikmethode, onvoldoende is, kan een deel van de borst of de gehele borst afsterven. De medische term daarvoor is necrose. Het weefsel wordt dan kort na de operatie donker of zelfs zwart. In zo’n geval is een nieuwe operatie noodzakelijk. Een heel enkele keer is de necrose zo uitgebreid, dat de hele nieuwe borst verwijderd zal moeten worden. Necrose is een ernstige complicatie waarmee bij de DIEP-methode rekening moet worden gehouden. Roken en overgewicht verhogen het risico op necrose.

 4. Na de operatie

  Na de operatie

  U wordt wakker op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Uw hartslag en bloeddruk worden regelmatig gemeten. De verpleegkundige let op nabloeden van de wond. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn en/of misselijkheid. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u niet misselijk bent, mag u weer eten en drinken. U hoort van de verpleegkundige wanneer het infuus eruit mag.

  Na de operatie krijgt u ’s avonds een injectie met een bloedverdunnend medicijn. Dit is om trombose te voorkomen.

  Op de operatiekamer heeft de plastisch chirurg op de plaats van de littekens huidkleurige hechtpleisters geplakt ter ondersteuning van het litteken en zijn er meestal twee drains (dunne slangetjes) in de operatiewond achtergelaten. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden na enkele dagen verwijderd. Dit gebeurt op de polikliniek Plastische Chirurgie. De verpleegkundige geeft u informatie voordat u naar huis gaat hoe u thuis de drains kunt controleren.
  Na de operatie voelt het operatiegebied meestal pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt na een paar dagen minder.

  Het is belangrijk voor de doorbloeding van uw benen dat u regelmatig beweging heeft door kleine stukjes in lopen en in een stoel te zitten. Door de benen regelmatig te bewegen kunt u de kans op een trombose verkleinen. We raden u daarom aan om thuis niet in bed te gaan liggen, tenzij de plastisch chirurg u dit nadrukkelijk geadviseerd heeft.
  Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie. Tijdens deze controle worden de drains en zo nodig de hechtingen verwijderd.

 5. Resultaat

  Resultaat

  Hoe ziet mijn borst eruit?

  Hoe uw borst er na de reconstructie uitziet is moeilijk vooraf te voorspellen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De plastisch chirurg en de verpleegkundig specialist zullen u hierover zo goed mogelijk voorlichten. Ook kunnen zij u (geanonimiseerde) foto's laten zien van resultaten bij eerder patiënten. Op de website van Borstkanker Vereniging Nederland staan ervaringsverhalen met foto's van patiënten die een borstreconstructie met de DIEP-methode hebben gehad.

  Corrigerende operatie

  Blijken de 2 borsten na de reconstructie verschillend in grootte te zijn, dan kan door middel van een operatie de symmetrie verbeterd worden. De gezonde borst wordt dan vergroot of verkleind.

 6. Leefregels

  Weer thuis (leefregels)

  Als u weer thuis bent, is het belangrijk dat u het de eerste weken rustig aan doet en onderstaande adviezen en leefregels opvolgt.

  Als u met een drain naar huis bent gegaan, volgt u dan de instructies uit de folder 'Met een drain naar huis na een borstreconstructie'

  Leefregels

  De eerste zes weken na uw operatie mag u:
  • Uw arm aan de geopereerde zijde niet hoog boven het hoofd brengen of hoog zijwaarts optillen.
  • Niet opdrukken of optrekken.
  • Niet zwaar tillen.
  • Niet sporten.

  Bescherm gedurende één jaar de littekens tegen de zon/zonnebank (door de littekens af te dekken).
  Het operatiegebied, heeft rust nodig om goed te kunnen genezen. Alle bewegingen die geen pijn doen, zijn toegestaan.
  Wij raden u aan om voor de eerste tijd thuis zelf hulp te regelen. Soms is er langere tijd nodig om te herstellen. Met een eventuele tweede operatie wachten we altijd tot u weer bent aangesterkt.

  Wanneer een arts waarschuwen

  Het is nodig dat u een arts waarschuwt:
  • Als de wond fors gaat bloeden
  • Toenemende pijn
  • Bij optreden van zwelling
  • Als u koorts heeft boven de 38.5°C
  • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken
  • Bij ongerustheid

  Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.
  Buiten kantooruren kunt u bellen met Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.
   

U bent nu hier

HomepageBreast ClinicBorstkanker, wat nu?BorstreconstructieBorstreconstructie met de 'DIEP-methode'
Naar boven