Zorgpad

Hodgkin-lymfoom

Het Hodgkin-lymfoom komt bij ongeveer 15% van de patiënten met lymfeklierkanker voor en gaat uit van een bepaald type B-lymfocyt. De ziekte van Hodgkin ontstaat in één lymfeklier - meestal in de bovenste helft van het lichaam. Daarna breidt het zich van lymfeklier naar lymfeklier uit in een periode van maanden tot jaren.

 1. Onderzoeken

  Hoe stellen we de diagnose?

  Meedoen aan een medische studie?

  Wilt u weten of er momenteel een medisch-wetenschappelijk onderzoek is waaraan u kunt deelnemen, kijk dan hier.

  De diagnose lymfeklierkanker wordt gesteld door het uitvoeren van een punctie of een biopsie uit de lymfeklier. Bij een punctie worden cellen opgezogen met behulp van een dunne naald. Dit materiaal wordt vervolgens opgestuurd naar het pathologisch laboratorium voor onderzoek.

  Soms geeft een punctie onvoldoende duidelijkheid over de aard van de aandoening. In dat geval moeten er biopten (stukjes weefsel) uit de lymfeklier genomen worden. Hiermee kan de aard van de afwijking goed worden bepaald.

  Zowel een punctie als een biopsie kunnen gedaan worden op de afdeling Radiologie of Chirurgie. Bij een punctie is verdoving vaak niet nodig omdat de prik van de punctie hetzelfde voelt als de prik van de verdoving. Bij een biopsie kan plaatselijk worden verdoofd. 

  Op basis van de analyse van dit weefsel kunnen we vaststellen om welk type lymfeklierkanker het gaat. Wanneer de diagnose lymfeklierkanker is gesteld gaan we het stadium en de uitgebreidheid van de ziekte vaststellen. Dit gebeurt bij de meerderheid van de patiënten door middel van een CT-scanPET/CT-scan en/of beenmergonderzoek

 2. Behandeling

  Welke mogelijkheden heb ik?

  Indien de diagnose Hodgkin-lymfoom is gesteld wordt er altijd behandeld met chemotherapie. 
  In sommige gevallen aangevuld door immuuntherapie of radiotherapie.

 3. Prognose

  Wat zijn de vooruitzichten?

  Vanwege de vele verschillende vormen en stadia van lymfeklierkanker is het niet mogelijk een exacte prognose te geven. Bij het Hodgkin-lymfoom kan door middel van geïndividualiseerde therapie de overgrote meerderheid van de patiënten worden genezen.

  Met geïndividualiseerde therapie bedoelen we dat we op basis van het stadium van de ziekte en de reactie van het lichaam op de kuren (dit controleren we door middel van tussentijdse PET-scans) de behandeling aanpassen. We kijken dan naar de landelijke richtlijn en passen daarop de soort kuur en hoeveelheid aan. 

 4. Ons team

  Welke zorg kan ik verwachten?

  Patiënten met lymfeklierkanker in het Albert Schweitzer ziekenhuis worden begeleid door een klein en betrokken team, bestaande uit onder andere de hematoloog, oncologieverpleegkundige en verpleegkundig specialist.

  Zeker tijdens een behandeltraject met chemo-en immuuntherapie wordt dit team uitgebreid met medewerkers van de afdelingen fysiotherapie, diëtetiek en het Psychomedisch Centrum.
  De afdeling diëtetiek geeft onder andere uitgebreide informatie over het belang van goede voeding.  

  Ook verwijzen wij graag naar de website van de patiëntenvereniging Hematon voor meer informatie over lymfeklierkanker. 

Naar boven