Welke zorg bieden wij u?

In het Albert Schweitzer ziekenhuis willen wij patiënten met chronische hematologische aandoeningen de beste zorg bieden. Daar verstaan wij onder: zorg bieden op de juiste plek, de juiste dingen doen en deze héél goed doen. Om dit te kunnen doen, biedt de afdeling Hematologie, bovenop de reguliere medische behandeling, haar patiënten extra mogelijkheden.

Elektronische pillendoos
Patiënten die chemotherapie in tabletvorm krijgen, kunnen hulp krijgen bij de dagelijkse inname door inzet van een elektronische medicatiedoos. Deze doos registreert of de gebruiker de doos heeft geopend om medicatie in te nemen.

Als dit niet gebeurt in het afgesproken tijdsdeel van de dag, krijgt de patiënt een SMS-bericht op de telefoon als herinnering. Op een speciale website kan in maandoverzichten teruggekeken worden of medicatie is ingenomen. De 'pillendoos' werkt dus als automatische geheugensteun.

Meer dan 200 patiënten uit het Albert Schweitzer ziekenhuis gebruiken deze medicatiedoos. De patiënttevredenheid is hoog, waarbij in een recent onderzoek zelfs 80% aangaf de medicatiedoos een nuttig hulpmiddel te vinden. Het aantal gemiste momenten voor het op tijd innemen van de medicatie ging met 86% omlaag. 

Hematologie aan huis
In de periode na de diagnose hebben patiënten vaak veel afspraken, maar voor de juiste zorg hoeft u lang niet altijd naar het ziekenhuis te komen. U kunt deze ook dichter bij huis of zelfs helemaal thuis ontvangen.

Voor patiënten met onder meer polycythemia vera of chronische leukemie, die behandeld worden met medicijnen in tabletvorm en aan een aantal voorwaarden voldoen, is er de mogelijkheid om bloed te laten prikken bij een prikpost bij u in de buurt, uw medicijnen thuis te laten bezorgen of een consult met u arts plaats te laten vinden via beeldbellen.

Vooral voor oudere patiënten die voor een bezoek aan het ziekenhuis afhankelijk zijn van mantelzorgers of juist mensen die nog volop deelnemen aan het arbeidsproces kan dit voordelen opleveren. Minder reizen, minder verzuim van werk of school en minder noodzaak tot het doen van een beroep op een mantelzorger.

Vraag gerust aan uw behandelaar of u gebruik kunt maken van deze dienstverlening.

Vragenlijsten

Om de beste zorg te kunnen blíjven bieden, hebben we u nodig. Voorafgaand aan de afspraak met uw behandelaar, vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten staan voor u klaar in het patiëntenportaal MijnASz, uw persoonlijke ziekenhuisomgeving. U wordt via de e-mail op de hoogte gebracht als er een vragenlijst voor u klaar staat.

De vragenlijsten geven ons inzicht in uw gezondheid zoals onder andere het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, angst, depressie, pijn en vermoeidheid. Waarden die niet door ons te meten zijn, maar waar we alleen achter komen door het aan u te vragen. De uitkomsten zijn belangrijk voor de begeleiding bij uw aandoening en bij een eventuele behandeling. Ze kunnen ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het evalueren van de behandeling en geven ons inzicht in uw gezondheid.

Wij willen u dan ook vragen deze vragenlijsten in te vullen. De behandelaar zal de uitkomsten van de vragenlijsten tijdens het consult met u bespreken.

Daarnaast zal u enkele keren per jaar een vragenlijst ontvangen waarin we u vragen hoe u de kwaliteit van zorg heeft ervaren. De vragen gaan bijvoorbeeld over communicatie en informatieverstrekking en hoe er met u als patiënt wordt omgegaan.


Door het invullen van deze vragenlijst helpt u ons inzicht te krijgen in wat beter kan of juist goed gaat. U kunt deze vragenlijst anoniem invullen.

U bent nu hier

HomepageHematologiePraktische informatieWelke zorg bieden wij u?
Naar boven