Wetenschappelijk onderzoek

Het Centrum voor Vaatziekten streeft naar de optimale behandeling voor vaatlijden binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit gaat niet zonder deze behandelmethoden en diagnostische mogelijkheden te blijven verbeteren door het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is lid van stichting Top Klinische Ziekenhuizen (STZ), waar het opleiden van nieuwe specialisten en het doen van research als onmisbaar wordt gezien. In onderzoeksverband krijgen we de gelegenheid om ervaring op te doen met nieuwe medicatie. De specialismen betrokken bij het Centrum voor Vaatziekten werken samen om patiënten met hart- of vaatziekten door het doen van research de beste behandeling te geven.|

Voorbeelden van deze studies met daarachter de onderzoeksvraag (2021)
Vesalius studie – Voorkomt striktere regulering van cholesterol door het toedienen van PCSK-9 remmers.

Compare 60/80 studie –Behandeling met dunnere stents. Dit is gunstig voor patiënten met een verhoogd bloedingsrisico, zoals bij diabetes en verminderde nierfunctie, zodat er korter bloedverdunners gegeven kunnen worden.

Ilumien IV studie – Voorkomt het plaatsen van stents in de bloedvaten rondom het hart (coronaire vaten) met hulp van speciale camera’s (OCT). Ook voorkomt dit het vroegtijdig dichtslippen van stents bij patiënten met een verhoogd risico hierop, zoals bij patiënten met een extra lange stent, verkalkte vaten of diabetes .

Prominent studie – Verlaagt de triglyceriden. Dit zou een effect kunnen hebben door het te geven aan patiënten die ook al een statine gebruiken om het LDL-cholesterol te verlagen. De onderzoeksvraag is: zorgt Pemafibraat er voor dat er minder hart- of vaatziekten optreden bij patiënten met diabetes mellitus die ook al een statine gebruiken?

Clear Outcomes studie - Onderzoekt of bempedoÏne zuur goed verdragen wordt door mensen die intolerant zijn voor statines. Daarnaast wordt onderzocht of bempedoïne zuur het cholesterol voldoende verlaagt en daarmee leidt tot minder hart- of vaatziekten.

Convert studie – Een multi-centrumonderzoek om de veiligheid en verdraagzaamheid te beoordelen van maandelijkse subcutane toedieningen van Osocimab bij patiënten met eindstadium nierfalen die regelmatig hemodialyse ondergaan. Osocimab is een medicijn dat stolselvorming voorkomt (en daarmee mogelijk het risico op hart-en vaatziekten verlaagt), waarbij het in tegenstelling tot andere ‘bloedverdunners’ niet gepaard lijkt te gaan met een verhoogd risico op bloedingen.

VICTORION-2 PREVENT studie - Beoordeelt het effect van inclisiran, een injectie die het cholesterol verlaagt bij patiënten met hart- en vaatziekten die al behandeld worden met een hoge dosis atorvastatine of rosuvastatine. 

U bent nu hier

HomepageCentrum voor VaatziektenWetenschappelijk onderzoek
Naar boven