Modern hartcatheterisatiecomplex

Om vernauwingen in de door artherosclerose aangetaste kransslagaders te kunnen verhelpen, maken we gebruik van percutane coronaire interventies ofwel PCI’s. Deze behandelmethode is de laatste 25 jaar sterk verbeterd, waardoor de kans op een goede uitkomst van deze soms complexe behandeling aanzienlijk is toegenomen. Gezien de risico’s van PCI’s is voor het uitvoeren ervan een speciale ministeriële vergunning vereist. Wij beschikken over deze vergunning sinds 2008. Dat betekent onder andere dat de PCI’s uitgevoerd worden door speciaal gecertificeerde cardiologen, die jaarlijks minimaal 150 PCI’s per cardioloog moeten uitvoeren. Ook de afdeling en cathlab-verpleegkundigen moeten aan hoge eisen voldoen.

PCI’s worden bij ons uitgevoerd in een ultramodern hartinterventiecomplex, dat over drie hartkatheterisatiekamers beschikt. Dag en nacht staat hier een gespecialiseerd team paraat om patiënten met een acute PCI te behandelen. Ook intensivisten zijn continu beschikbaar om ondersteuning te geven bij de behandeling van deze patiënten met soms ernstige complicaties, zoals een hartstilstand, reanimatie en beademing.

Wat is een PCI?

Een PCI uitvoeren betekent eigenlijk altijd een stent plaatsen. Een stent is een metalen buisje dat in het vernauwde deel van het bloedvat geplaatst wordt. Wij gebruiken de meest moderne stents: drug eluting (gecoate) stents, self-expandable- en biologisch oplosbare stents. We benutten ook andere technieken, zoals een aspiratiekatheters om een bloedprop weg te zuigen. Bij sterk verkalkte en harde vernauwingen kan de rotablator worden ingezet. Dit is een boortje dat over een (voer)draadje door de kransslagader gaat. De diamantstukjes aan de voorkant van het boortje verpulveren de harde kalk met zo’n 150.000 toeren per minuut. De microscopisch kleine deeltjes worden door de vaatwandcellen opgenomen en opgeruimd. Is de kalk voldoende verwijderd, dan wordt de standaard dotterprocedure verder uitgevoerd en worden stents geplaatst.

Omdat de techniek van PCI’s geavanceerder en veiliger wordt en de patiënten ouder, behandelt de interventiecardioloog steeds ingewikkelder problemen. De soms complexe problemen eisen veel handvaardigheid, ervaring en geduld. Een PCI kan daarom soms uren duren. Een geslaagde behandeling kan een oplossing zijn ter verlichting van de dagelijkse klachten.

Percutane hartpomp

Als de pompkracht van het hart tijdelijk tekortschiet, bijvoorbeeld bij een groot infarct, kan de pompfunctie van het hart (tijdelijk) ondersteund of deels vervangen worden. Onze interventiecardiologen hebben als tweede groep in Nederland in 2016 ervaring opgedaan met de percutane hartpomp: HeartMate PHP. Deze pomp drijft een rotortje aan dat via de liesslagader in het hart is gebracht. De zuigkracht van het rotortje kan tijdelijk de pompkracht van het hart vervangen, zoals bij shock of gedurende een risicovolle PCI-procedure. Het gebruik van deze pomp is tijdelijk gestaakt in afwachting van analyse van de eerste resultaten en verdere ontwikkeling van deze techniek.

Intracoronaire diagnostiek

Om de kransslagaderen te onderzoeken, wordt op het interventiecentrum naast de gebruikelijke coronaire angiografie gebruikgemaakt van nieuwere intracoronaire diagnostische technieken. Bij FFR (Fractional Flow Reserve) metingen wordt de bloedstroom door een vernauwing gemeten met behulp van een microscopisch klein draadje met een druksensor.

Verder zijn er beeldvormende technieken die met behulp van echogolven of lichtgolven de wand van de kransslagader kunnen onderzoeken of de ontplooiing van de stent kunnen controleren.

Ook het meten van de microvasculaire functie is nieuw, middels daarvoor ontwikkelde draden en software, waardoor bij patiënten die geen vernauwingen hebben, maar toch typische klachten, microvasculair vaatlijden kan worden vastgesteld. Dit gebeurt vaak bij vrouwen.

Regionale samenwerking

Patiënten met aderverkalking hebben vaak problemen in de slagaders van verschillende organen (aorta, hersenen en perifere vaten) en kunnen alleen veilig behandeld worden wanneer in een goed functionerend hartinterventiecentrum alle complicaties van het hart worden opgevangen. Daarom werken we nauw samen met onder meer radiologen, vaatchirurgen, neurologen en internisten. Het doel hiervan is een multidisciplinaire aanpak met het oog op juiste patiëntenselectie, behandelstrategieën, research en opvang van complicaties binnen het speerpunt.

Ook buiten het ziekenhuis zoeken we de samenwerking op. We werken nauw samen met het Beatrixziekenhuis en het Erasmus MC. Bovendien hebben we afspraken gemaakt met de ambulancediensten en omliggende ziekenhuizen om acute patiënten naar het dichtstbijzijnde interventiecentrum te brengen. Na behandeling worden patiënten op de hartbewaking opgevangen of teruggeplaatst naar het eigen ziekenhuis. Samen streven we één doel na: uniforme, kwalitatief hoogstaande cardiologiezorg in de regio.

Leuke weetjes

  • Vanaf 2008 zijn op de katheterisatiekamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis ongeveer 14000 PCI’s verricht, waarvan zo’n 2500 (18%) bij acute hartinfarcten.
  • Sinds 2010 worden PCI’s 24 uur per dag, zeven dagen per week in het Albert Schweitzer ziekenhuis uitgevoerd.
  • Tot de veertien cardiologen in het Albert Schweitzer ziekenhuis behoren vijf speciaal opgeleide interventiecardiologen.
  • De interventiecardiologen zijn betrokken bij onderzoek en ontwikkeling van de modernste behandelmethoden en diagnostische onderzoeken. Wekelijks vinden multidisciplinaire angiografie-, ICD/Pacemaker- en hartteambesprekingen plaats.
  • Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met het Erasmus MC en het Beatrixziekenhuis.
  • Alle behandelresultaten worden geregistreerd in de landelijk database (NHR).

U bent nu hier

HomepageCentrum voor VaatziektenModern hartcatheterisatiecomplex
Naar boven