O.E.H. (Otto) Elgersma

Opleiding

Opleiding tot radioloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Opleiding tot interventieradioloog in het Sir Charles Gairdner Hospital, Perth, Australië.
 

Nevenfuncties

Lid MIP commisse ASz.
Opleider interventieradiologie fellowship & plaatsvervangend opleider Abdominale radiologie.
Lid van de examencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
 

BIG registratie: 69045297301
Naar boven