Zorgpad

Beroerte

Wat is een beroerte?

Een beroerte wordt in medische taal een herseninfarct of een hersenbloeding genoemd. Bij een beroerte ontstaan er van het ene op het andere moment klachten. Als het in de nacht gebeurt, merkt u het pas bij het opstaan. De klachten bestaan uit één of meerdere verschijnselen: een scheve mond, onduidelijke spraak, niet goed uit de woorden kunnen komen, minder kracht in arm of been, lopen alsof u dronken bent, duizeligheid, dubbelzien of minder goed zien. 

Een herseninfarct

Bij een herseninfarct is er een bloedvat in het hoofd verstopt geraakt. De hersenen krijgen hierdoor te weinig bloed. Bloed zorgt voor de aanvoer van zuurstof. Door te weinig aanvoer van zuurstof raken de hersenen beschadigd. Het beschadigde deel werkt dan niet goed meer. Van alle beroertes wordt ongeveer 80% veroorzaakt door een herseninfarct.

Een TIA

Een TIA heeft dezelfde oorzaak als een herseninfarct, namelijk een verstopt bloedvat. Bij een TIA lost het bloedstolsel in het bloedvat vanzelf op, waardoor de klachten weer verdwijnen. Echter is de oorzaak hiermee niet behandeld. Om deze reden moet er op korte termijn onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak om herhaling te voorkomen.

Een hersenbloeding

Bij een hersenbloeding ontstaat er een scheur van een bloedvat in de hersenen. Daardoor ontstaat er een bloeduitstorting in de hersenen en raken de hersenen beschadigd. Van alle beroertes wordt ongeveer 20% veroorzaakt door een hersenbloeding.

 1. Onstaan van beroerte

  Hoe ontstaat een beroerte?

  De hersenen hebben een belangrijke taak in ons lichaam. Zij regelen bijna alles. Ze zorgen ervoor dat we kunnen bewegen, zien, horen, spreken en denken. De hersenen regelen ook ons gevoel en onze emoties. Andere taken van onze hersenen zijn:

  • Het bewustzijn;
  • Het maken van keuzes en het besef van tijd;
  • Reageren op veranderingen;
  • Het verschil kunnen voelen tussen warm en koud en tussen hard en zacht;
  • Begrijpen van taal.

  Hersenen hebben zuurstof nodig, wat ze uit het bloed halen. Via bloedvaten reist het zuurstofrijke bloed door het lichaam. Die bloedvaten noemen we slagaders. In de slagader kan slagaderverkalking optreden. Het bloed stroomt dan slechter door de bloedvaten, waardoor er minder bloed bij de hersenen komt. Slagaderverkalking is dus de ziekte die een beroerte veroorzaakt.

  Wat moet ik doen als ik denk dat ik een beroerte heb?
  Bel onmiddellijk 112. Snel behandelen van een beroerte is heel erg belangrijk om te zorgen dat u weer zo goed mogelijk herstelt. Bel ook 112 als u twijfelt, u kunt beter een keer te vaak 112 bellen dan te weinig.

 2. De gevolgen

  De gevolgen van een beroerte

  Bij een beroerte raakt een deel van de hersenen beschadigd. Dit beschadigde deel van de hersenen werkt dan niet goed meer. De gevolgen van een beroerte verschillen van persoon tot persoon. De gevolgen zijn afhankelijk van:

  • Het deel van de hersenen dat beschadigd is. Als bijvoorbeeld het deel waar de spraak wordt geregeld beschadigd is, kan iemand minder goed uit de woorden komen of spreekt iemand onduidelijk.
  • Hoe groot het beschadigde deel is in de hersenen. Hoe groter het beschadigde deel, hoe meer verschijnselen iemand heeft.

  Het kan zijn dat een deel van de klachten wel aanwezig is, maar niet direct zichtbaar is voor anderen, bijvoorbeeld karakterveranderingen. Na verloop van tijd, als men weer uit het ziekenhuis is, merken familie en naasten dat heel goed. Dit noemt men onzichtbare gevolgen. Andere mogelijke gevolgen van een beroerte zijn:

  • Krachtverlies en/of minder gevoel in armen of benen;
  • Moeite met praten en taal;
  • Slikproblemen;
  • Problemen met zien;
  • Moeite met concentreren en herinneren;
  • Gedrags-, persoonlijkheids- en/of karakterverandering;
  • Vermoeidheid.
 3. De problemen

  Taal-, spraak- en slikproblemen

  Taalproblemen
  Soms hebben mensen na een beroerte moeite met spreken, lezen en/of schrijven. Dit noemen we afasie. Iemand met afasie begrijpt soms niet wat er tegen hem gezegd wordt. Soms zegt een afasiepatiënt een ander woord dan hij bedoelt. Ook kan hij moeite hebben met het vinden van woorden en het maken van zinnen.

  Het belangrijkste is dat u iemand met afasie de tijd geeft om op woorden te komen, dat u geduld toont en niet voor hem of haar gaat spreken. Maak korte zinnen, spreek rustig en geef niet teveel informatie tegelijk.

  Spraakproblemen
  Patiënten met dysartrie zijn moeilijk te verstaan. Ze spreken onduidelijk, eentonig of door de neus. Hun stem is zacht of hees. Bepaalde spieren die nodig zijn voor de stem, de uitspraak en het slikken werken onvoldoende.

  Slikproblemen
  Sommige patiënten krijgen slikproblemen na een beroerte. Bij problemen met slikken kan voedsel in de longen terechtkomen. Hierdoor kan een longontsteking ontstaan. Bespreek met de verpleegkundige of logopedist hoe u de kans op verslikken bij uw naaste zo klein mogelijk kan maken. Zo kan drank worden ingedikt en vast voedsel worden gemalen. Tijdelijke toediening van speciale voeding via een sonde door de neus is ook mogelijk.

  Delier
  Na een beroerte kan een delier ontstaan. Iemand met een delier kan niet meer logisch nadenken en is in de war. De taal is onsamenhangend en vaak verandert de stemming plotseling. Soms herkent de patiënt personen niet meer, weet hij niet meer waar hij is en/of welke dag het is. Er kunnen ook hallucinaties voorkomen. De verschijnselen kunnen behandeld worden met medicijnen.

 4. De behandeling

  De behandeling

  Na een beroerte is er vaak een zieke slagader naar de hersenen. Er is een kans dat in de toekomst een propje losschiet en een nieuwe beroerte veroorzaakt. Om die kans te verkleinen, kan de arts in de hals de slagader opereren. De arts kan ook een kleine metalen hekwerk plaatsen om de plak opzij te houden. Dit hekwerk wordt een stent genoemd.

  De voorkeursbehandeling is een operatie aan de halsslagader. Een dotterbehandeling met stent wordt slechts in uitzonderlijke gevallen geplaatst. Uw neuroloog en/of vaatchirurg kan u hierover verder informeren.

  Er zijn online keuzehulpen beschikbaar om u te helpen bij de besluitvorming omtrent uw behandeling. Vraag ernaar bij het bezoek aan uw neuroloog of vaatchirurg.

 5. Na het ziekenhuis

  Na het ziekenhuis

  Vaak herstelt een deel van het beschadigde gebied in de hersenen zich na enige tijd. Het is niet goed te voorspellen welke verbeteringen zullen optreden. Dat blijkt pas na verloop van tijd. Daarnaast verschilt de mate en snelheid van herstel van persoon tot persoon.

  Tijdens de opname wordt een plan gemaakt voor na het ziekenhuis. Bij weinig klachten of snel herstel is ontslag naar huis vaak mogelijk met fysiotherapie en/of logopedie in de eigen woonomgeving. Als de klachten ernstiger zijn, is de overgang vanuit het ziekenhuis naar huis vaak te groot. Er wordt dan gekeken of u in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling. Deze revalidatie kan plaatsvinden in een revalidatiekliniek of op een gespecialiseerde revalidatieafdeling van een verpleeghuis. In sommige situaties zijn de klachten zo ernstig dat ook revalidatie niet mogelijk is. In dat geval zal een definitieve opname in een verpleeghuis de enige mogelijkheid zijn. 

 6. Meer informatie

  Meer informatie

  Bekijk hieronder de video waarin Ageeth vertelt over haar beroerte. 


  In de animatievideo's wordt soms verwezen naar een video die u niet op deze pagina terugvindt. Wilt u meer video's over een beroerte zien? Klik dan hier

Naar boven