Pijn bij kanker

 Pijn bij kanker komt vaak voor. Dit kan het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de behandeling ervan. Pijn kan de kwaliteit van leven ernstig verminderen. 

De pijn kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • Zenuwbeschadiging (polyneuropathie) door medicijnen zoals chemotherapie.
  • Ingroei van de tumor in omgevende organen.
  • Druk van de tumor op omgevende zenuwen.
  • Afsluiting van holle organen zoals een bloedvat of een darm door de tumor.

Pijn bij kanker heeft vaak een combinatie van bovenstaande oorzaken. Het is belangrijk om goed te onderzoeken waar de pijn vandaan komt om zo te komen tot de best passende pijnbehandeling. Hierbij besteden we ook aandacht aan mogelijke gevoelens van angst en somberheid omdat deze de pijnklachten kunnen verergeren.

Patiënten met oncologische pijn kunnen bij ons extra snel terecht na doorverwijzing door de behandelend specialist. Wij plannen zo mogelijk de intake en de behandeling op één dag, zodat u zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen. 

Meer informatie over pijn bij kanker, oorzaken, gevolgen en wat u zelf kunt doen vindt u ook op het platform kanker.nl  het gezamenlijke platform van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Behandelmogelijkheden

Hieronder leest u welke behandelmogelijkheden er zijn. Het resultaat van deze behandelingen is afhankelijk van verschillende factoren en kan per patiënt verschillend zijn. De pijnspecialist of verpleegkundig specialist bespreekt met u welke behandeling het beste bij u past.
 

U bent nu hier

HomepagePijnbehandelcentrumAandoeningenPijn bij kanker
Naar boven