PROMs vragenlijsten

Bij het Orthopedisch Centrum is goede zorg leveren belangrijk. Maar veel belangrijker nog vinden wij dat een behandeling bij ons uw kwaliteit van leven verbetert. Om hier beter zicht op te krijgen maken we gebruik van vragenlijsten. Deze vragenlijsten heten PROMs. Dit staat voor Patient Reported Outcome Measures, oftewel patiënt gerapporteerde uitkomst maten. Wij meten dus uw ervaringen. 

Waarom deze vragenlijsten?
Door het invullen van de vragenlijsten worden uw ervaringen gemeten.De vragen hebben betrekking op het resultaat van uw operatie, uw herstel, de kwaliteit van de gebruikte prothese en de kwaliteit van de arts. 

De uitkomsten van alle PROMs-vragenlijsten worden landelijk geregistreerd en gekoppeld aan de gegevens die bekend zijn over de gebruikte prothese. Zo kunnen we het resultaat van de behandeling meten en de zorg nog verder verbeteren. 

De volgende animatie geeft meer informatie over het hoe en waarom van PROMs. 

Vragenlijst invullen
U ontvangt zowel vóór als na de behandeling vragenlijsten gedurende een periode van 1 tot 2 jaar na de operatie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten per keer. Met uw antwoorden wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. 

Hoe werkt het?
Nadat u door de orthopeed bent aangemeld voor de operatie, worden uw gegevens geregistreerd door de polikliniek-assistente. U krijgt de vragenlijsten via de e-mail toegestuurd.
Een voorbeeld van de PROMs vragenlijst kunt u hier downloaden. 

Vragen
Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over dit onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat alles naar wens verloopt. 
U kunt op maandag en donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met: (078) 652 32 70 of een e-mail sturen naar: orthopedie@asz.nl. Wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen. 

Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in