Second opinion

Komt u voor een second opinion? Dan vragen we u om van te voren een aantal zaken te regelen.

Bespreek altijd met uw huidige arts dat u een second opinion wilt en vraag dan uw arts of hij de benodigde medische gegevens inclusief een DVD met verrichte CT, MRI en PET-scans (formulier aanvraag second opinion), wil sturen naar:

Albert Schweitzer ziekenhuis
Dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog
Hoofd Expertisecentrum RPF
Postbus 444
3300 AK Dordrecht
 
Uw huidig behandelend arts kan u ook verwijzen door een e-mail te sturen naar rpf@asz.nl.
Bespreek met uw zorgverzekeraar dat u een second opinion wilt en vraag of de kosten hiervan worden vergoed. Zorg voor een verwijsbrief van uw (huis)arts.
Naar boven